POSIEDZENIE WSPÓLNE KOMISJI

lubsko.pl
Autor: 
A. Majewska

W dniu 10.01.2019 r. w Lubskim Ratuszu odbyła się wspólna komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Samorządu z Komisją Rozwoju Gospodarczego Finansów i Budżetu. W obradach udział wziął Burmistrz Lubska Janusz Dudojć, Skarbnik Gminy Danuta Szewczyk, Sekretarz Gminy Henryk Dybka, oraz dyrektorzy szkół, przedszkoli i jednostek organizacyjnych LDK, OSiR i Biblioteki Miejskiej.

Głównym tematem było przedstawienie przez szkoły oraz jednostki oczekiwań, pomysłów na dalsze działanie i pomoc, potrzeby oraz problemy, z jakimi się borykają. Można było również przedstawić uwagi i pomysły w kontekście planu naprawczego.

Ponadto placówki oświaty przekazały informacje dotyczące wykorzystania subwencji za rok 2018 oraz plany na 2019 r., z uwzględnieniem analizy zatrudnienia, podpisanych umów oraz przedstawieniem propozycji oszczędności, jakie mogą poczynić w ramach działalności swoich placówek.

Każda ze szkół przedstawiła dane dotyczące stanu liczebności uczniów, etatów, ilość i wielkość oraz stan techniczny pomieszczeń, oraz problemy, zazwyczaj natury technicznej dotyczące złej kondycji samych budynków, które wymagają często gruntownej modernizacji, obejmującej wymianę instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej czy termomodernizacji samego budynku, po wymianę przestarzałych elementów wyposażenia sal, wymiany podłóg czy odmalowanie ścian.

Jak wskazała dyrekcja, każda ze szkół przeprowadza drobne remonty w ramach swoich ograniczonych możliwości, często z pomocą i udziałem rodziców uczniów, jednak jest to rozwiązanie doraźne.

Dyrektorzy szkół i przedszkoli zgłosili również zaniepokojenie informacjami, które mają związek z wprowadzonym w Gminy Lubsko programem naprawczym Gminy a dotyczące zamykania lub przenoszenia siedzib placówek. Zmiany są niezbędne i nieuniknione, jednak jak zapewnił Burmistrz, żadne decyzje nie zostaną podjęte bez wcześniejszych konsultacji społecznych, a nadrzędnym celem Rady Miasta jest dobro wszystkich mieszkańców Gminy Lubsko.

Kontakt

Urząd Miejski w Lubsku
Plac Wolności 1
68-300 Lubsko
telefon:  68 457 61 01, 457 61 15
fax:  68 457 61 00

Rachunek Bankowy Gminy:
PKO Bank Polski
Nr rachunku:
42 1020 5402 0000 0502 0267 7714

Informacje

Godziny otwarcia Urzędu:
Poniedziałek 7:30-17:00
Wtorek, środa, czwartek 7:30-15:30
Piątek 7:30-14:00.
 
Burmistrz przyjmuje: poniedziałek 12:00-17:00
 

Godz. otwarcia kasy na stronie bip.lubsko.pl