Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Rady Miejskiej w Lubsku

lubsko.pl

W dniu wczorajszym (17.06.2019 r.) odbyło się posiedzenie Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Rady Miejskiej w Lubsku (dalej Komisja RLOŚiGK RM w Lubsku).

Na wstępie została przedstawiona informacja o planowanym konkursie "Najładniejsza posesja w gminie Lubsko" prowadzonym przez Magazyn Lubski (dalej ML). Plakat promujący ukaże się w drukowanym czerwcowym numerze ML. Inicjatywa będzie także promowana i rozpowszechniana poprzez strony internetowe ML i UM. Zasady zostaną określone w regulaminie konkursowym. Pomysłodawcą konkursu są radni z Komisji RLOŚiGK RM w Lubsku. Oni także są sponsorami nagród, które zostaną przyznane w kategoriach: posesja wiejska, posesja miejska, balkon.

Poproszono sołtysów oraz radnych o pomoc w rozpropagowaniu informacji o konkursie wśród mieszkańców gminy. Zgłoszenia będą przyjmowane do 15 sierpnia 2019 roku. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi podczas tegorocznych Gminnych Dożynek, które w tym roku planowane są 31 sierpnia 2019 r. nad zalewem Karaś w Lubsku.

Kolejnym tematem dyskusji była sprawa mieszkańców Lubska dotycząca użytkowania działek.

Następnie omówiono sytuację hydrologiczną i meteorologiczną gminy.

Przedstawiono także temat szacowania szkód rolniczych oraz procedurę ubiegania się o wypłatę odszkodowań.

Poruszono temat form ochrony przyrody. Wskazano, że na terenie gminy znajduje się 6 pomników przyrody. Są to zarówno pojedyncze drzewa, jak i grupy drzew. Dyskutowano również w temacie budowy II etapu obwodnicy Lubska.

Ostatnim punktem porządku posiedzenia było omówienie projektów uchwał.

W sprawach różnych - obecni na sali sołtysi, poruszyli temat koszenia terenów zielonych na wsiach. Jest to trudny problem, zwłaszcza w obliczu braku środków w ramach Funduszu Sołeckiego oraz ogólnie ciężkiej sytuacji finansowej Gminy Lubsko.

 

Kontakt

Urząd Miejski w Lubsku
Plac Wolności 1
68-300 Lubsko
telefon:  68 457 61 01, 457 61 15
fax:  68 457 61 00

Rachunek Bankowy Gminy:
PKO Bank Polski
Nr rachunku:
42 1020 5402 0000 0502 0267 7714

Informacje

Godziny otwarcia Urzędu:
Poniedziałek 7:30-17:00
Wtorek, środa, czwartek 7:30-15:30
Piątek 7:30-14:00.
 
USC od poniedziałku do piątku:
7:30-14:30
 
Burmistrz przyjmuje: poniedziałek 12:00-17:00
 
Godz. otwarcia kasy na stronie bip.lubsko.pl