Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa

Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa Publicznego oraz Spraw Społecznych i Zdrowia
Autor: 
A. Ślifirska

W dniu 04.02.2019 roku odbyło się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa Publicznego oraz Spraw Społecznych i Zdrowia. Wśród zaproszonych gości był Burmistrz Lubska Janusz Dudojć, Sekretarz Gminy Henryk Dybka, Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji Robert Ściłba, Przewodniczący Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Bartłomiej Sówka, przedstawiciele Komendy Policji i Straży Pożarnej w Lubsku oraz naczelnik Wydziału Spraw Społecznych.

Do tematów omawianych podczas obrad należało:

  1. Podsumowanie akcji „Bezpieczne Ferie 2019”.
  2. Informacja na temat funkcjonowania ratownictwa medycznego w gminie Lubsko
    oraz nocnej i świątecznej opieki medycznej w 2019 roku.
  3. Informacja o stanie bezpieczeństwa pożarowego i innych zagrożeń występujących na terenie gminy Lubsko w 2018 roku.
  4. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy Lubsko oraz informacja o stanie bezpieczeństwa na drogach gminnych w 2018 roku.
  5. Sprawy różne:

- spawa bezpieczeństwa, ładu i porządku w obrębie punktów sprzedających alkohol,
w szczególności sklepy na ul. Staffa oraz Plac Wolności,

- sprawa zbyt głośnego używania urządzeń nagłaśniających w kościele przy
ul. Wrocławskiej.

  1. Omawianie projektów uchwał.
  2. Podjęta została dyskusja w sprawie sytuacji w lubskiej oświacie.
  3. Burmistrz odczytał pismo Związku Nauczycielstwa Polskiego z żądaniem podwyżek pensji nauczycieli.

Kontakt

Urząd Miejski w Lubsku
Plac Wolności 1
68-300 Lubsko
telefon:  68 457 61 01, 457 61 15
fax:  68 457 61 00

Rachunek Bankowy Gminy:
PKO Bank Polski
Nr rachunku:
42 1020 5402 0000 0502 0267 7714

Informacje

Godziny otwarcia Urzędu:
Poniedziałek 7:30-17:00
Wtorek, środa, czwartek 7:30-15:30
Piątek 7:30-14:00.
 
Burmistrz przyjmuje: poniedziałek 12:00-17:00
 

Godz. otwarcia kasy na stronie bip.lubsko.pl