Posiedzenie II sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Lubsku

lubsko.pl
Autor: 
A.Majewska

Dzisiaj (28.11) odbyła się II sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej w Lubsku.

W posiedzeniu udział wziął Burmistrz Lubska Janusz Dudojć, Skarbnik Gminy Danuta Szewczyk, Sekretarz Gminy Henryk Dybka, 12 Radnych, co stanowiło kworum, naczelnicy wydziałów Urzędu Miejskiego oraz goście.

Porządek obrad obejmował:

- Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Lubsko z organizacjami pozarządowymi oraz    podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2019.

Uchwała podjęta została w głosowaniu jednogłośnie.

- Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Lubska.

Uchwała podjęta została w głosowaniu jednogłośnie.

- Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Gminy Lubsko.

Uchwała podjęta została w głosowaniu jednogłośnie.

- Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubsko na lata 2018-2038.

Uchwała podjęta została w głosowaniu jednogłośnie.

- Interpelacje i zapytania radnych.

- Sprawy różne.

Podczas posiedzenia podjęto dyskusję na temat skutków obniżenia dotacji na działalność m.in. organizacji pozarządowych, która jest wynikiem wprowadzonego programu naprawczego dla Gminy Lubsko.

Ponadto Naczelnik Wydziału Infrastruktury i Gospodarki Komunalnej Kamil Zakrzewski potwierdził, iż w związku z podwyżkami cen energii elektrycznej, trwają negocjacje umowy dotyczącej oświetlenia miejskiego.

 

Transmisja sesji dostępna jest na kanale https://www.youtube.com/channel/UCE5rhk0Em1H7-ru3OvCEW7w

Ważne informacje

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r. na terenie powiatu żarskiego funkcjonują 4 punkty, w których świadczone jest nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

Kontakt

Urząd Miejski w Lubsku
Plac Wolności 1
68-300 Lubsko
telefon:  68 457 61 01, 457 61 15
fax:  68 457 61 00

Rachunek Bankowy Gminy:
PKO Bank Polski
Nr rachunku:
42 1020 5402 0000 0502 0267 7714

Informacje

Godziny otwarcia Urzędu:
Poniedziałek 7:30-17:00
Wtorek, środa, czwartek 7:30-15:30
Piątek 7:30-14:00.
 
Burmistrz przyjmuje: poniedziałek 12:00-17:00
 

Godz. otwarcia kasy na stronie bip.lubsko.pl