Pomoc dla poszkodowanych przez wichury

Pomoc dla poszkodowanych przez wichury
Autor: 
MGOPS

UWAGA dotyczy mieszkańców Gminy Lubsko

Osoby, które doznały strat w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych (wichury występujące w ostatnich dniach w Polsce) proszone są o zgłaszanie się do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubsku (ul. 3 Maja 1, sekretariat -  I piętro budynku) w celu złożenia wniosku o środki pieniężne na pokrycie szkód.

Środki będą dystrybuowane z rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie  i usuwanie skutków klęsk żywiołowych, pomocy finansowej w formie zasiłków celowych, o których mowa w ustawie o pomocy społecznej.

Osobami uprawnionymi są:

1) właściciel budynku mieszkalnego/lokalu mieszkalnego;

2) osoba, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do zniszczonego lub uszkodzonego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego;

3) osoba, której przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego;

4) osoba, która jest najemcą lokalu mieszkalnego albo budynku mieszkalnego (pod warunkiem uzyskania pisemnej zgody właściciela na przeprowadzenie remontu);

5) osoba, na rzecz której ustanowione zostało prawo dożywocia (pod warunkiem uzyskania pisemnej zgody właściciela na przeprowadzenie remontu).

W przypadku ubiegania się o środki na remont/odbudowę budynku bądź lokalu mieszkalnego (w niektórych sytuacjach budynku gospodarczego) – poszkodowanych osób/rodzin,  niezbędne będzie oszacowanie strat i wysokości szkód przez powołaną  Gminną Komisję ds. szacowania strat.

 

Kategoria treści: 

Kontakt

Urząd Miejski w Lubsku
Plac Wolności 1
68-300 Lubsko
telefon:  68 457 61 01, 68 457 61 15
fax:  68 457 61 00

Rachunek Bankowy Gminy:
PKO Bank Polski
Nr rachunku:
42 1020 5402 0000 0502 0267 7714

 KOORDYNATOR do spraw dostępności /Raport/Plan/WNIOSEK

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

 

Informacje

Godziny otwarcia Urzędu:
Poniedziałek 7:30-17:00
Wtorek, środa, czwartek 7:30-15:30
Piątek 7:30-14:00.
 
USC od poniedziałku do piątku:
7:30-14:30
 
Burmistrz przyjmuje: poniedziałek 12:00-17:00
 
Godz. otwarcia kasy na stronie bip.lubsko.pl