Pomoc dla osób poszkodowanych przez orkan

Pomoc dla osób poszkodowanych

W związku z ostatnimi niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi występującymi na terenie Gminy Lubsko Urząd Miejski w Lubsku oraz Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej kierują pomoc dla osób poszkodowanych.

Urząd Miejski w Lubsku - Wydział Spraw Społecznych:

Zasiłek losowy

W związku z ostatnimi niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi występującymi na terenie Gminy Lubsko Urząd Miejski w Lubsku – Wydział Spraw Społecznych informuje, iż zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom w formie wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych oraz pomocy dzieciom i uczniom w formie zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych w 2017 r. (Dz.U. poz. 1554) istnieje możliwość udzielenia pomocy w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne dzieciom realizującym w roku szkolnym 2017/2018 obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne oraz uczniom, uczęszczającym w roku szkolnym 2017/2018 do szkół wszystkich typów, z wyłączeniem szkół dla dorosłych, których rodziny w związku ze stratami poniesionymi w wyniku nawałnic lub innych zdarzeń atmosferycznych, w szczególności huraganów, deszczy nawalnych, gradobicia lub powodzi, na podstawie art.40 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016r. poz.930, z późn.zm.), otrzymały zasiłek celowy z pomocy społecznej w wysokości do 6.000 zł.

Więcej informacji można otrzymać  w Wydziale Spraw Społecznych, ul. Powstańców Wlkp. 3,  68-300 Lubsko tel. 68 457-62-18, 457-62-19 lub wysyłając pytanie na adres e-mail: mszaja@lubsko.pl

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubsku:

Zasiłek celowy

Rodziny lub osoby samotnie gospodarujące, które poniosły straty w gospodarstwach domowych (budynkach mieszkalnych, podstawowym wyposażeniu gospodarstw domowych) podczas odnotowanych ostatnio zdarzeń o charakterze klęsk żywiołowych i znalazły się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej, w której nie mogą zaspokoić niezbędnych potrzeb bytowych w oparciu o posiadane środki własne mają prawo do pomocy w formie zasiłku celowego przyznawanego na podstawie art. 40 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017r., poz. 1769)
Szczegóły na stronie mgops.lubsko.pl oraz w MGOPS w Lubsku

Ważne informacje

68 372 19 82 pn.-pt.  7:00 - 15:00.

68 372 42 70, 604 795 894  pn.-pt.  15:00 - 7:00 oraz dni wolne i świąteczne

W godz. pracy urzędu: Ratusz - pok. 26, telefonicznie pod numerem 68 457-61-21 bądź za pomocą poczty elektronicznej na adres rjedrys@lubsko.pl.

Kontakt

Urząd Miejski w Lubsku
Plac Wolności 1
68-300 Lubsko
telefon:  68 457 61 01, 457 61 15
fax:  68 457 61 00

Rachunek Bankowy Gminy:
PKO Bank Polski
Nr rachunku:
42 1020 5402 0000 0502 0267 7714

Informacje

Godziny otwarcia Urzędu:
Poniedziałek 7:30-17:00
Wtorek, środa, czwartek 7:30-15:30
Piątek 7:30-14:00.
 
Burmistrz przyjmuje: poniedziałek 12:00-17:00
 

Godz. otwarcia kasy na stronie bip.lubsko.pl