Podpisanie umowy o dofinansowanie zadania Utworzenie Centrum Informacji Turystycznej w Lubsku”.

Podpisanie umowy pomiędzy Gminą Lubsko reprezentowaną przez Burmistrza Lubska Janusza Dudojcia ,przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Anny Górskej, a Województwem Lubuskim reprezentowanym przez Pana Mirosława Glaza - Dyrektora Departamentu Infrastruktury Społecznej Urzędu Marszałkowskiego przy udziale Przewodniczącego Rady Miejskiej w Lubsku Pana Artura Bondarenko.

Dnia 28 maja 2021 r. w Urzędzie Miejskim w Lubsku zostały podpisane dwie umowy pomiędzy Gminą Lubsko reprezentowaną przez Burmistrza Lubska Janusza Dudojcia ,przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Anny Górskej, a Województwem Lubuskim reprezentowanym przez Pana Mirosława Glaza - Dyrektora Departamentu Infrastruktury Społecznej Urzędu Marszałkowskiego przy udziale Przewodniczącego Rady Miejskiej w Lubsku Pana Artura Bondarenko.
Pierwsza umowa dotyczyła zadania pt. „Utworzenie Centrum Informacji Turystycznej w Lubsku”.
W ramach projektu przewiduje się przebudowę istniejących obecnie dwóch obiektów umiejscowionych nad zalewem Karaś, które są atrakcją turystyczną gminy Lubsko i regionu na:
- Centrum Informacji Turystycznej, w tym także punkt obsługi medycznej
(z możliwością wykorzystania również przez ratowników WOPR),
- ogólnodostępne sanitariaty (damskie, męskie, dla osób niepełnosprawnych, w tym także ze stanowiskiem do przewijania dzieci i niemowląt)

Gmina pozyskała na ten cel dofinansowanie w kwocie -
80 000,00 zł brutto, w ramach Programu inwestycyjnego pn. „Lubuska Baza Turystyczna” na 2021 rok.

Druga podpisana umowa dotyczyła zadania pt. „Przebudowa boiska ze sztuczna nawierzchnią w Lubsku”
Planowane zadanie polega na wymianie nawierzchni boiska do piłki nożnej ze sztucznej trawy o łącznej powierzchni 3036m2.
Przedmiotem projektu jest ułożenie nowej sztucznej trawy wraz z wypełnieniem. Atutem planowanej inwestycji, jest zastosowanie w nowej nawierzchni granulatu EPDM z recyklingu, zamiast obecnego wypełnienia SBR. EPDM jest bezpieczniejszą, zdrowszą, ekologiczną alternatywą SBR.
Gmina pozyskała dofinansowanie w kwocie - 70 000,00 zł brutto, w ramach Programu inwestycyjnego pn. „Lubuska Baza Sportowa” na 2021 rok.
Z radością informujemy, że jesteśmy jedyną Gminą, która uzyskała dofinansowanie w ramach obu programów. Oba projekty zostały najwyżej ocenione.

Kontakt

Urząd Miejski w Lubsku
Plac Wolności 1
68-300 Lubsko
telefon:  68 457 61 01, 457 61 15
fax:  68 457 61 00

Rachunek Bankowy Gminy:
PKO Bank Polski
Nr rachunku:
42 1020 5402 0000 0502 0267 7714

 

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Informacje

Godziny otwarcia Urzędu:
Poniedziałek 7:30-17:00
Wtorek, środa, czwartek 7:30-15:30
Piątek 7:30-14:00.
 
USC od poniedziałku do piątku:
7:30-14:30
 
Burmistrz przyjmuje: poniedziałek 12:00-17:00
 
Godz. otwarcia kasy na stronie bip.lubsko.pl