Podpisanie umowy na modernizację dróg

Pięć osób przy stole, podpisywanie umowy
Autor: 
M. Konieczka

Podpisanie umowy na modernizację dróg: ul. Sybiraków, Kosmonautów oraz w Tucholi Żarskiej

W piątek 9 września br. reprezentujący Gminę Lubsko Burmistrz Lubska Janusz Dudojć podpisał z wyłonionym w toku postępowania przetargowego wykonawcą umowę na realizację zadania pn. "Modernizacja nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Lubsko".
Do prowadzonego w trybie nieograniczonym przetargu, wpłynęły dwie oferty, w tym najkorzystniejszą ofertę złożyło Przedsiębiorstwo Drogowe „KONTRAKT” Sp. z o.o. z Krosna Odrzańskiego za cenę brutto 628 390,21 zł. W imieniu KONTRAKTU umowę podpisał Prezes Zarządu Karol Jankowski.
Przedmiotem inwestycji jest wykonanie modernizacji dróg:
- ul. Kosmonautów w Lubsku na odcinku 189,60 mb;
- ul. Sybiraków w Lubsku na odcinku 117 mb;
- w miejscowości Tuchola Żarska na odcinku 275,50 mb.
Wykonawca ma 2 miesiące czasu (od podpisania umowy) na realizację zadania.
Inwestycja finansowana jest ze środków własnych z budżetu Gminy Lubsko na 2022 rok.
Szczegółowy opis sposobu modernizacji dróg zawarty jest w przedmiarach robót stanowiących element dokumentacji przetargowej dostępnej na stronie bip.lubsko.pl.
Uogólniając go, w zakres prac wejdą:
  • roboty przygotowawcze i rozbiórkowe (roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych; rozebranie krawężników),
  • roboty ziemne i podbudowy (roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni; podbudowa z kruszywa łamanego),
  • elementy ulic (krawężniki betonowe z wykonaniem ław betonowych; obrzeża betonowe z wykonaniem ław betonowych; nawierzchnia chodnika z kostki brukowej (dot. tylko ul. Sybiraków)),
  • nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych
  • urządzenia obce (regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych z uzupełnieniem brakujących skrzynek zasuw; regulacja pionowa studzienek kanalizacyjnych i telekomunikacyjnych),
  • roboty wykończeniowe (pobocza z materiału pozyskanego z korytowania).

 

Kontakt

Urząd Miejski w Lubsku
Plac Wolności 1
68-300 Lubsko
telefon:  68 457 61 01, 68 457 61 15
fax:  68 457 61 00

Rachunek Bankowy Gminy:
PKO Bank Polski
Nr rachunku:
42 1020 5402 0000 0502 0267 7714

 KOORDYNATOR do spraw dostępności /Raport/Plan/WNIOSEK

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

 

Informacje

Godziny otwarcia Urzędu:
Poniedziałek 7:30-17:00
Wtorek, środa, czwartek 7:30-15:30
Piątek 7:30-14:00.
 
USC od poniedziałku do piątku:
7:30-14:30
 
Burmistrz przyjmuje: poniedziałek 12:00-17:00
 
Godz. otwarcia kasy na stronie bip.lubsko.pl