Podpisanie umowy na Ciepłe Mieszkanie

Podpisanie umowy na Ciepłe Mieszkanie
16 lutego br. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze, Burmistrz Lubska Janusz Dudojć wraz ze Skarbnikiem Gminy Anną Górską podpisali umowę o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”.
Gmina Lubsko pozyskała dotację w łącznej kwocie 155 000 zł do rozdysponowania wśród beneficjentów końcowych w ramach realizacji Programu wymiany starych źródeł ciepła i termomodernizacji w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych.
Program ten ma na celu poprawę jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych. Program skierowany jest do osób fizycznych posiadających tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego, znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym zlokalizowanym na terenie gminy Lubsko, realizujących przedsięwzięcie będące przedmiotem dofinansowania, czyli do tzw. „beneficjentów końcowych” Programu.
W ramach Programu „Ciepłe Mieszkanie” możliwe będzie dofinansowanie do wymiany źródła ciepła na paliwa stałe, na:
• kocioł gazowy kondensacyjny,
• kocioł na pellet drzewny o podwyższonym standardzie,
• ogrzewanie elektryczne,
• pompę ciepła powietrze/woda lub pompę ciepła powietrze/powietrze albo
• podłączenie lokalu do wspólnego efektywnego źródła ciepła.
Dodatkowo możliwe będzie wykonanie:
• instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,
• wymiana okien i drzwi,
• wykonanie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.
Więcej informacji można uzyskać na stronach internetowych dedykowanych Programowi „Ciepłe Mieszkanie”: https://www.wfosigw.zgora.pl/cieple-mieszkanie
Informacja o naborze wniosków zostanie ogłoszona niezwłocznie po przygotowaniu przez Gminę odpowiednich dokumentów.

 

Kategoria treści: 

Kontakt

Urząd Miejski w Lubsku
Plac Wolności 1
68-300 Lubsko
telefon:  68 457 61 01, 68 457 61 15
fax:  68 457 61 00

Rachunek Bankowy Gminy:
PKO Bank Polski
Nr rachunku:
42 1020 5402 0000 0502 0267 7714

 KOORDYNATOR do spraw dostępności /Raport/Plan/WNIOSEK

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

 

Informacje

Godziny otwarcia Urzędu:
Poniedziałek 7:30-17:00
Wtorek, środa, czwartek 7:30-15:30
Piątek 7:30-14:00.
 
USC od poniedziałku do piątku:
7:30-14:30
 
Burmistrz przyjmuje: poniedziałek 12:00-17:00
 
Godz. otwarcia kasy na stronie bip.lubsko.pl