Plan Gospodarki Niskoemisyjnej - Spotkanie

Serdecznie zapraszam na spotkanie informacyjne poświęcone zagadnieniom gospodarki niskoemisyjnej, które odbędzie się 06.07.2015 r. o godz. 17.00 w Lubskim Domu Kultury (kawiarnia).

Na spotkaniu przedstawione zostaną główne założenia planu. Zapoznacie się Państwo również z możliwościami wykorzystania odnawialnych źródeł energii w codziennym życiu oraz źródłami ich finansowania. Dodatkowo omówimy pozytywne efekty ekologiczne przedsięwzięcia uporządkowania gospodarki ściekowej na obszarze gminy Lubsko oraz możliwości i sposoby włączenia się do zbiorczej sieci kanalizacyjnej.

Właśnie dobiegły końca prace nad opracowaniem Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Lubsko.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) jest dokumentem strategicznym, który opisuje kierunki działań zmierzających do osiągnięcia celów pakietu klimatyczno-energetycznego, tj. redukcji emisji gazów cieplarnianych, zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, zwiększenia efektywności energetycznej, poprawy jakości powietrza oraz zmiany postaw konsumpcyjnych użytkowników energii.

Wdrożenie zapisów Planu Gospodarki Niskoemisyjnej wpłynie na poprawę stanu środowiska i jakości życia mieszkańców naszej gminy poprzez kontynuację rozpoczętych wiele lat temu działań w zakresie m.in. ograniczenia emisji zanieczyszczeń pyłowych i gazowych, termomodernizacji budynków mieszkalnych, użyteczności publicznej, modernizacji i rozbudowy infrastruktury drogowej, zmniejszenia energochłonności oświetlenia ulicznego oraz innych dziedzin funkcjonowania gminy.

Tylko dzięki Państwa zaangażowaniu możliwa będzie poprawa stanu środowiska w naszej Gminie.

Serdecznie zapraszam
Burmistrz Lubska

Kategoria treści: 

Kontakt

Urząd Miejski w Lubsku
Plac Wolności 1
68-300 Lubsko
telefon:  68 457 61 01, 68 457 61 15
fax:  68 457 61 00

Rachunek Bankowy Gminy:
PKO Bank Polski
Nr rachunku:
42 1020 5402 0000 0502 0267 7714

 KOORDYNATOR do spraw dostępności /Raport/Plan/WNIOSEK

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

 

Informacje

Godziny otwarcia Urzędu:
Poniedziałek 7:30-17:00
Wtorek, środa, czwartek 7:30-15:30
Piątek 7:30-14:00.
 
USC od poniedziałku do piątku:
7:30-14:30
 
Burmistrz przyjmuje: poniedziałek 12:00-17:00
 
Godz. otwarcia kasy na stronie bip.lubsko.pl