Otwarte konkursy ofert

lubsko.pl

Burmistrz Lubska ogłosił otwarty konkurs ofert na wsparcie wykonanie zadań publicznych gminy Lubsko w 2018 r. w zakresie:

  • wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
  • działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży;
  • nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
  • działalności wspomagającej rozwój wspólnoty gminnej;
  • pielęgnowania polskości i podtrzymywania tradycji narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
  • kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury narodowego;
  • działalności wspomagającej osoby niepelnosprawne.

Szczegóły na stronie bip.lubsko.pl

Termin skladania ofert: do dnia 31.01.2018 roku do godz. 15.00.
 

 

 

Ważne informacje

68 372 19 82 pn.-pt.  7:00 - 15:00.

68 372 42 70, 604 795 894  pn.-pt.  15:00 - 7:00 oraz dni wolne i świąteczne

W godz. pracy urzędu: Ratusz - pok. 26, telefonicznie pod numerem 68 457-61-21 bądź za pomocą poczty elektronicznej na adres rjedrys@lubsko.pl.

Kontakt

Urząd Miejski w Lubsku
Plac Wolności 1
68-300 Lubsko
telefon:  68 457 61 01, 457 61 15
fax:  68 457 61 00

Rachunek Bankowy Gminy:
PKO Bank Polski
Nr rachunku:
42 1020 5402 0000 0502 0267 7714

Informacje

Godziny otwarcia Urzędu:
Poniedziałek 7:30-17:00
Wtorek, środa, czwartek 7:30-15:30
Piątek 7:30-14:00.
 
Burmistrz przyjmuje: poniedziałek 12:00-17:00
 

Godz. otwarcia kasy na stronie bip.lubsko.pl