Opłaty

Od dnia 1 lipca 2013r. właściciele zamieszkałych nieruchomości opłaty za zagospodarowanie  odpadami komunalnymi będą  wnosić :

  • na rachunek bankowy budżetu Gminy Lubsko

PKO Bank Polski
Nr 42 1020 5402 0000 0502 0267 7714

  • lub w kasie Urzędu Miejskiego w Lubsku przy ul. Powstańców Wlkp. 3 (I piętro) w godzinach od 8:00 do 13:00
  • lub u wyznaczonych inkasentów (dot. terenu wiejskiego)

W przypadku dokonywania płatności przelewem bankowym prosimy w tytule przelewu podawać treść: 

„Opłata za odpady komunalne, za miesiąc……”

Wysokość opłat jest uzależniona od liczby osób zamieszkujących nieruchomość, a nie zameldowanych  zgodnie  z Uchwałą o wyborze metody ustalania opłaty oraz wysokości stawki opłaty.

1. Urząd Miejski w Lubsku nie będzie doręczał zawiadomień o wysokości i terminach opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2. Właściciele zamieszkałych nieruchomości, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012r., poz. 749 ze zm.), w związku z ustawą z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012r., poz. 391 ze zm.) są zobowiązani bez wezwania wpłacać obliczoną w deklaracji opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca, którego dotyczy opłata).

Uwaga! Harmonogramy odbioru odpadów komunalnych
 

Kategoria treści: 

Zobacz również

Kontakt

Urząd Miejski w Lubsku
Plac Wolności 1
68-300 Lubsko
telefon:  68 457 61 01, 68 457 61 15
fax:  68 457 61 00

Rachunek Bankowy Gminy:
PKO Bank Polski
Nr rachunku:
42 1020 5402 0000 0502 0267 7714

 KOORDYNATOR do spraw dostępności /Raport/Plan/WNIOSEK

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

 

Ważne informacje

Godziny otwarcia Urzędu:
Poniedziałek 7:30-17:00
Wtorek, środa, czwartek 7:30-15:30
Piątek 7:30-14:00.
 
USC od poniedziałku do piątku:
7:30-14:30
 
Burmistrz przyjmuje: poniedziałek 12:00-17:00
 
Godz. otwarcia kasy na stronie bip.lubsko.pl