Opieka stomatologiczna w gminnych szkołach podstawowych

Dentobus
Autor: 
E. Haściło

Opieka stomatologiczna w lubskich szkołach podstawowych, dla których Gmina Lubsko jest organem prowadzącym

Szanowni Państwo

Miło jest nam poinformować, że Gmina Lubsko zawarła porozumienie na świadczenie usług stomatologicznych dla uczniów szkół podstawowych, dla których jest organem prowadzącym.

Opiekę stomatologiczną dla uczniów SP1, SP2 i SP3 w Lubsku będzie świadczył podmiot leczniczy NZOZ "Twój Stomatolog" ul. Przemysłowa 23, 68-300 Lubsko reprezentowany przez  Panią Beata Sadłocha Siemion. Wykonywanie świadczeń zdrowotnych, finansowanych z NFZ, będzie odbywało się zgodnie z potrzebami leczniczymi dziecka w gabinecie stomatologicznym zlokalizowanym w  Lubsku przy ulicy Przemysłowej 23, 68-300 Lubsko.

Natomiast w SP Górzynie  usługi stomatologiczne będą  świadczone w  Dentobusie czyli  mobilnym gabinecie  stomatologicznym.
Do udzielania świadczeń stomatologicznych w województwie  lubuskim wybrany został podmiot leczniczy DENTAL - MED Justyna Niedzielska z Bytomia Odrzańskiego.

W ramach porozumień wykonywane będą  profilaktyczne świadczenia stomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 roku życia - określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w części dotyczącej wykazu świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego dla dzieci i młodzieży, z wyłączeniem świadczeń ortodoncji.

Wszelkie  działania  podejmowane będą  po  zebraniu od rodziców zgody  lub sprzeciwu na badanie stomatologiczne oraz  leczenie profilaktyczne i zachowawcze uzębienia dziecka.

Kategoria treści: 

Kontakt

Urząd Miejski w Lubsku
Plac Wolności 1
68-300 Lubsko
telefon:  68 457 61 01, 457 61 15
fax:  68 457 61 00

Rachunek Bankowy Gminy:
PKO Bank Polski
Nr rachunku:
42 1020 5402 0000 0502 0267 7714

 

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Informacje

Godziny otwarcia Urzędu:
Poniedziałek 7:30-17:00
Wtorek, środa, czwartek 7:30-15:30
Piątek 7:30-14:00.
 
USC od poniedziałku do piątku:
7:30-14:30
 
Burmistrz przyjmuje: poniedziałek 12:00-17:00
 
Godz. otwarcia kasy na stronie bip.lubsko.pl