Ogłoszenie

Przypomina się mieszkańcom, że na terenie całej Gminy Lubsko obowiązuje zakaz spalania wszelkich odpadów, w tym resztek roślinnych. Powyższe wynika z zapisu  ustawy o odpadach zgodnie, z którym odpady można spalać tylko w instalacjach lub urządzeniach przeznaczonych do tego celu.
Jednocześnie informuje się, że zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie  Gminy  Lubsko odpady zielone objęte są obowiązkiem selektywnego zbierania.
Biorąc powyższe pod uwagę właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą nieodpłatnie przekazać odpady zielone do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, który znajduje się przy ul. Traugutta 3 w Lubsku. Punkt czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 20:00 oraz w soboty 7:00 – 16:00.
Natomiast właściciele nieruchomości niezamieszkałych, w tym ogrody działkowe  powinni mieć zawartą umowę na odbiór odpadów z przedsiębiorcą posiadającym odpowiedni wpis do rejestru działalności regulowanej.
Nieprzestrzeganie ww. zakazu grozi konsekwencjami finansowymi.

Urząd Miejski w Lubsku
Wydział Infrastruktury i Gospodarki Komunalnej
Referat Ochrony Środowiska

 

Kategoria treści: 

Kontakt

Urząd Miejski w Lubsku
Plac Wolności 1
68-300 Lubsko
telefon:  68 457 61 01, 68 457 61 15
fax:  68 457 61 00

Rachunek Bankowy Gminy:
PKO Bank Polski
Nr rachunku:
42 1020 5402 0000 0502 0267 7714

 KOORDYNATOR do spraw dostępności /Raport/Plan/WNIOSEK

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

 

Informacje

Godziny otwarcia Urzędu:
Poniedziałek 7:30-17:00
Wtorek, środa, czwartek 7:30-15:30
Piątek 7:30-14:00.
 
USC od poniedziałku do piątku:
7:30-14:30
 
Burmistrz przyjmuje: poniedziałek 12:00-17:00
 
Godz. otwarcia kasy na stronie bip.lubsko.pl