Oficjalne otwarcie ulic Przemysłowej i Sybiraków w Lubsku!

Autor: 
A. Majewska

Dzisiaj w Lubsku (12.10) oficjalnie oddano do użytku dwie ulice o strategicznym, nie tylko dla miasta położeniu.

Zmiana jest spektakularna!

Przebudowie uległ ciąg komunikacyjny o długości 1860m ul. Przemysłowej oraz 410m ulicy Sybiraków. Całkowity koszt inwestycji poniesiony przez Gminę Lubsko wyniósł 4.315 498 zł, z czego dofinansowanie to 2.594 265 zł.

Były to złożone prace, począwszy od przebudowy i modernizacji sieci wodociągowej wraz z przyłączami na odcinku 1600 mb., którą zrealizowała z powodzeniem Spółka Lubskich Wodociągów i Kanalizacji, ponosząc koszty na poziomie niemal 1.100 000 zł, poprzez wymianę nawierzchni jezdni, wymianę chodników, wycinanie starych i nasadzanie nowych drzew, po wymianę poziomych i pionowych znaków drogowych.

Przebudowana trasa ułatwi przejazd z Żar przez Lubsko – Brody do Forst.

Uroczystego otwarcia ulic dokonał Burmistrz Lubska Lech Jurkowski, Zastępca Burmistrza Jerzy Wojnar, Skarbnik Gminy Danuta Szewczyk, Sekretarz Gminy Henryk Dybka, przedstawiciel Wykonawcy TANDEM Sp. z o.o., Piotr Ciechanowicz, Prezes LWiK Roman Żaczyk, Kierownik Budowy Mirosław Palewski oraz pracownicy Urzędu Miejskiego i LWiK. Drogę poświęcił Proboszcz Parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Lubsku ks. Kan. Zygmunt Mokrzycki.

W Lubsku ul. Przemysłowa stanowi główną drogę wschód – zachód. Jest to również główna ulica wiodąca z centrum miasta do drogi prowadzącej do granicy z Niemcami. Dzięki jej przebudowie poprawi się wyjazd z Lubska w kierunku drogi 289 oraz płynność tranzytowa z Żar do przejścia Forst/ Zasieki.

Przebudowa była inwestycją realizowaną w ramach partnerskiego projektu pn. „Bez granic – część 1” inwestowaną ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego w ramach celu „Europejska Współpraca Terytorialna” Programu Współpracy INTERREG V A Brandenburgia - Polska 2014-2020.

Gmina Lubsko wraz z Gminą Żary o statusie miejskim, Gminą Brody i Miastem Forst, złożyła partnerski projekt „Bez granic-część 1”, który znalazł się na liście zadań wybranych do dotacji. 7 grudnia br. Komitet Monitorujący zatwierdził do dofinansowania projekty złożone w ramach II Osi Priorytetowej „Połączenie z Sieciami Transeuropejskimi oraz trwały i zrównoważony transport” Programu Współpracy INTERREG VA BB-PL 2014-2020.

Jego założeniem było osiągnięcie krótszych czasów transgranicznych przejazdów poprzez lepsze skomunikowanie węzłów drugo-i trzeciorzędnych tj. Żar, Forst (Lausitz), Brodów i Lubska z infrastrukturą TEN-T (tj. Transeuropejska sieć transportowa, TEN-T - od ang. Trans-European Transport Networks – program unijny dotyczący sieci drogowych, kolejowych, wodnych i powietrznych).

Zaplanowane przez Gminę Lubsko prace przy przebudowie, były kompleksowe i złożone, co wymagało zaangażowania różnych jednostek. Przełożyło się to na długość trwania całego procesu, który obejmował zarówno etap remontu sieci wodociągowej, jak i wykonanie infrastruktury drogowej, której wykonawcą był TANDEM Sp. z o.o. ul. Lotników Alianckich 33, 68-100 Żagań.

W rezultacie wszystkich zmian poprawił się znacząco nie tylko komfort korzystania z jezdni i chodników, ale niezaprzeczalnie podwyższył się poziom estetyki całej ulicy, a tym samym miasta, co przekłada się na pozytywne opinie nie tylko mieszkańców, ale i gości odwiedzających Lubsko.

Dziękujemy Wykonawcy, Spółkom oraz wszystkim jednostkom i osobom zaangażowanym w realizację tego złożonego projektu, za profesjonalne podejście i sprawne jego przeprowadzenie.

 

Kategoria treści: 

Kontakt

Urząd Miejski w Lubsku
Plac Wolności 1
68-300 Lubsko
telefon:  68 457 61 01, 68 457 61 15
fax:  68 457 61 00

Rachunek Bankowy Gminy:
PKO Bank Polski
Nr rachunku:
42 1020 5402 0000 0502 0267 7714

 KOORDYNATOR do spraw dostępności /Raport/Plan/WNIOSEK

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

 

Informacje

Godziny otwarcia Urzędu:
Poniedziałek 7:30-17:00
Wtorek, środa, czwartek 7:30-15:30
Piątek 7:30-14:00.
 
USC od poniedziałku do piątku:
7:30-14:30
 
Burmistrz przyjmuje: poniedziałek 12:00-17:00
 
Godz. otwarcia kasy na stronie bip.lubsko.pl