Odpady w nieruchomościach zamieszkałych i niezamieszkałych

Odpady, śmieci, segregacja
Autor: 
E. Glinka

Szanowni Państwo, w związku z wieloma pytaniami  Mieszkańców, przedstawiamy poniżej różnice w  systemie gospodarowania odpadami komunalnymi, pomiędzy nieruchomościami zamieszkałymi i niezamieszkałymi:

NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁE

NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁE

(tj. m. in. sklepy, hotele, zakłady usługowe,

firmy budowlane, ogrody działkowe)

- nieruchomości objęte przez Gminę Lubsko systemem gospodarowania odpadami komunalnymi

 - nieruchomości nie objęte przez Gminę Lubsko systemem gospodarowania odpadami komunalnymi

- obowiązek złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do Burmistrza Lubska,

- obowiązek zawarcia umowy na odbiór odpadów z firmą wpisaną do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,

- płatność na rzecz Gminy Lubsko,

- płatność dla firmy odbierającej odpady,

- możliwość oddania odpadów na PSZOK  w  ramach poniesionej opłaty,

- dodatkowa usługa wywozu odpadów zlecona dla firmy odbierającej odpady,

- częstotliwość wywozu odpadów zgodnie z  harmonogramem (nie rzadziej niż częstotliwość odbioru określona w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubsko),

- częstotliwość wywozu odpadów zgodnie z  zawartą umową (nie rzadziej niż częstotliwość odbioru określona w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubsko),

- wysokość miesięcznej opłaty za odbiór i  zagospodarowanie odpadów jest zależna od liczby osób zamieszkałych na nieruchomości.

-wysokość opłaty jest zależna od pojemności i liczby pojemników oraz częstotliwości wywozu odpadów komunalnych.

 

 

Kategoria treści: 

Kontakt

Urząd Miejski w Lubsku
Plac Wolności 1
68-300 Lubsko
telefon:  68 457 61 01, 457 61 15
fax:  68 457 61 00

Rachunek Bankowy Gminy:
PKO Bank Polski
Nr rachunku:
42 1020 5402 0000 0502 0267 7714

 

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Informacje

Godziny otwarcia Urzędu:
Poniedziałek 7:30-17:00
Wtorek, środa, czwartek 7:30-15:30
Piątek 7:30-14:00.
 
USC od poniedziałku do piątku:
7:30-14:30
 
Burmistrz przyjmuje: poniedziałek 12:00-17:00
 
Godz. otwarcia kasy na stronie bip.lubsko.pl