Odpady komunalne w nieruchomościach niezamieszkałych

Informacja o gospodarowaniu odpadami komunalnymi dla nieruchomości niezamieszkałych
Autor: 
E. Glinka

UWAGA PRZEDSIĘBIORCY!!!

Informacja o gospodarowaniu odpadami komunalnymi dla nieruchomości niezamieszkałych

 

Szanowni Państwo,

W dniu 06 września 2019 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. W czasie podejmowania przez Radę Miejską w Lubsku Uchwały nr VII/36/19 z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, położonych na terenie Gminy Lubsko, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne nie były znane planowane zmiany, które zostały dokonane przez ustawodawcę.

Gmina Lubsko obejmując systemem gospodarowania odpadami komunalnymi nieruchomości niezamieszkałe miała na celu skuteczne uszczelnienie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Jednakże wg nowych przepisów takiej możliwości nie ma.

Wobec powyższego zasadne było uchylenie przez Radę Miejską w Lubsku ww. uchwały w dniu 26 września 2019 r.

W związku z tym, nieruchomości niezamieszkałe pozostają w dotychczasowym systemie gospodarowania odpadami komunalnymi, a właściciele ww. nieruchomości w dalszym ciągu obowiązani są do posiadania umowy na odbiór odpadów komunalnych z przedsiębiorcą wpisanym do rejestru działalności regulowanej.

Oświadczenia, które Państwo złożyliście, o wyrażeniu zgody na dobrowolne przystąpienie do gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zostaną wykorzystane w przyszłości, w przypadku ponownego objęcia nieruchomości niezamieszkałych przez gminny system gospodarowania odpadami komunalnymi.

W przypadku pytań i wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny (nr tel. 68 457 62 87, 68 457 62 17).

 

Urząd Miejski w Lubsku

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

 

Kontakt

Urząd Miejski w Lubsku
Plac Wolności 1
68-300 Lubsko
telefon:  68 457 61 01, 68 457 61 15
fax:  68 457 61 00

Rachunek Bankowy Gminy:
PKO Bank Polski
Nr rachunku:
42 1020 5402 0000 0502 0267 7714

 KOORDYNATOR do spraw dostępności /Raport/Plan/WNIOSEK

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

 

Informacje

Godziny otwarcia Urzędu:
Poniedziałek 7:30-17:00
Wtorek, środa, czwartek 7:30-15:30
Piątek 7:30-14:00.
 
USC od poniedziałku do piątku:
7:30-14:30
 
Burmistrz przyjmuje: poniedziałek 12:00-17:00
 
Godz. otwarcia kasy na stronie bip.lubsko.pl