Odpady komunalne

Logo ZOO Marszów

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne oraz odpady komunalne zebrane i odebrane w sposób selektywny od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Lubsko...

Logo PGKiM

W związku z podpisaną umową na odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych objętych gminnym systemem gospodarowania...

Logo PGKiM

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego w dniu 13 stycznia 2023 r. została wybrana firma, która będzie świadczyła usługi odbioru i transportu odpadów komunalnych w...

Logo PGKiM

Harmonogramy wywozu odpadów dla nieruchomości niezamieszkałych objętych gminnym systemem gospodarowania odpadów komunalnych. 

logo PGKiM

Kalendarze z harmonogramem wywozu odpadów 2023 

Zobacz również

Kontakt

Urząd Miejski w Lubsku
Plac Wolności 1
68-300 Lubsko
telefon:  68 457 61 01, 68 457 61 15
fax:  68 457 61 00

Rachunek Bankowy Gminy:
PKO Bank Polski
Nr rachunku:
42 1020 5402 0000 0502 0267 7714

 KOORDYNATOR do spraw dostępności /Raport/Plan/WNIOSEK

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

 

Ważne informacje

Godziny otwarcia Urzędu:
Poniedziałek 7:30-17:00
Wtorek, środa, czwartek 7:30-15:30
Piątek 7:30-14:00.
 
USC od poniedziałku do piątku:
7:30-14:30
 
Burmistrz przyjmuje: poniedziałek 12:00-17:00
 
Godz. otwarcia kasy na stronie bip.lubsko.pl