Odpady komunalne

Osiągnięte przez Gminę Lubsko w 2018 r. wymagane poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji...

lubsko.pl

Uprzejmie informuję, że od dnia 01 stycznia 2020r.  Gmina przejmuje obowiązek  odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych (dotyczy m. in. lokali...

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Lubsko za rok 2018 -...

Worki na szkło i bioodpady

W związku ze zmianą wielkości worków do zbierania szkła i bioodpadów prosimy o wypełnianie ich maksymalnie do 60% pojemności.

Przepełniony worek jest bardzo ciężki i...

Zasady postępowania z odpadami komunalnymi

Zasady segregacji

lubsko.pl

Informacja w sprawie zmiany stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 marca 2019 r.

Informuje się, że z dniem 1 marca...

Zobacz również

Kontakt

Urząd Miejski w Lubsku
Plac Wolności 1
68-300 Lubsko
telefon:  68 457 61 01, 457 61 15
fax:  68 457 61 00

Rachunek Bankowy Gminy:
PKO Bank Polski
Nr rachunku:
42 1020 5402 0000 0502 0267 7714

Ważne informacje

Godziny otwarcia Urzędu:
Poniedziałek 7:30-17:00
Wtorek, środa, czwartek 7:30-15:30
Piątek 7:30-14:00.
USC: 7:30-14:30 (do 14.08.2019r.)
 
Burmistrz przyjmuje: poniedziałek 12:00-17:00
 

Godz. otwarcia kasy na stronie bip.lubsko.pl