Od 16.03.2020 r. Urząd Miejski nieczynny dla Petentów

Komunikat Burmistrza Lubska – od 16 marca 2020 roku Urząd Miejski w Lubsku nieczynny dla Petentów (pracownicy urzędu normalnie pracują)
Autor: 
2020-03-13

Komunikat Burmistrza Lubska – od 16 marca 2020 roku Urząd Miejski w Lubsku nieczynny dla Petentów (pracownicy urzędu normalnie pracują)

Szanowni Państwo!

W związku z dynamicznie rozwijającą się w Polsce sytuacją związaną z koronawirusem, mając na uwadze decyzje rządu Rzeczypospolitej Polskiej w tym zakresie, na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zmianami), a także dbając o bezpieczeństwo petentów i pracowników naszego Urzędu informuję, że od  dnia 16 marca 2020 roku do odwołania Urząd Miejski w Lubsku zostaje zamknięty dla Petentów.

Informuję jednakże, że pracownicy Urzędu nadal pracują i służą Państwu pomocą.

Sprawy pilne będą załatwiane tylko po wcześniejszej rejestracji w Urzędzie poprzez kontakt telefoniczny 68 457 61 01; 68 457 61 15; 68 457 61 08 lub mailowy, sekretariat@lubsko.pl

Petenci będą wpuszczani jedynie w sprawach ważnych, w szczególności do Urzędu Stanu Cywilnego np. w sprawie rejestracji zgonu.

Pozostałe sprawy należy załatwiać telefonicznie, mailowo i drogą pocztową. Numery telefonów znajdują się poniżej oraz zostaną wywieszone na drzwiach Urzędu. W razie potrzeby proszę dzwonić pod wskazany numer telefonu. Po skontaktowaniu się z tutejszym Urzędem upoważniony pracownik, po zapoznaniu się z rodzajem sprawy zdecyduje o możliwościach i sposobie jej załatwienia.

Wykaz bezpośrednich numerów telefonicznych znajduje się na stronie internetowej Urzędu:  bip.lubsko.pl

Niezbędne druki są możliwe do pobrania ze strony internetowej Urzędu Miejskiego w Lubsku BIP – Jak załatwić oraz BIP - druki

Jeśli zajdzie pilna potrzeba przyjścia do Urzędu, proszę o załatwianie spraw samodzielnie, bez osób towarzyszących, z zachowaniem podstawowych zasad bezpieczeństwa, w tym bezpiecznej odległości pomiędzy pracownikiem, a stroną. 

Informuję także, że z uwagi na zaistniałą sytuację, zaplanowane w miesiącu marcu br. posiedzenia komisji Rady Miejskiej w Lubsku zostały odwołane.

Płatności na rzecz Gminy i wypłata świadczeń:

  • proszę o przekazywanie numerów rachunków bankowych, na które mają być przekazywane świadczenia i zasiłki kierownikowi Referatu Spraw Społecznych pod nr tel. 68 457 62 63,
  • w dniu 19 marca kasa będzie czynna tylko dla świadczeniobiorców. Jednocześnie  apelujemy,  aby w pomieszczeniu przed kasą Urzędu przebywały maksymalnie 2 osoby z zachowaniem bezpiecznej odległości  min. 1 metra. Pozostałe osoby prosimy o pozostanie na zewnątrz. Informujemy również, że w dniach 23-27 marca kasa Urzędu będzie NIECZYNNA,
  • przypominamy, że wszelkich płatności można dokonywać na rachunki bankowe Urzędu:
  • podatki i opłaty - indywidualne rachunki bądź rachunek główny Gminy Lubsko 42 1020 5402 0000 0502 0267 7714,
  • zwroty zasiłków - nr  53 1020 5402 0000 0802 0267 7854,
  • wadia -  nr 55 1020 5402 0000 0202 0267 7821
  • zwroty alimentacyjne – nr 63 1020 5402 0000 0402 0267 7870.

 

Wszystkim Mieszkańcom, w tym szczególnie osobom starszym, które są najbardziej narażone na ryzyko zachorowania, rekomenduję unikania miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi. Osoby młodsze proszę przy tym, by pamiętały o osobach w starszym wieku (o swoich dziadkach, czy sąsiadach) i otoczyły ich wymaganą opieką i pomocą.

Apeluję do rodziców o odpowiedzialne wykorzystanie czasu zawieszenia zajęć w szkołach. Dzieciom należy zapewnić opiekę w domu i zadbać o to, by nie przebywały bez opieki poza nim.

Spotkania towarzyskie, rodzinne nie są wskazane, należy z nich zrezygnować lub mocno je ograniczyć, by nie stwarzać sobie i innym sytuacji zagrożenia.

Zachęcam do bieżącego śledzenia oficjalnej strony internetowej Urzędu www.lubsko.pl oraz gminnego facebook’a.

Proszę Państwa o rozwagę i stosowanie się do komunikatów Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia.

Wspólnie minimalizujmy ryzyko zakażenia!

 

Burmistrz Lubska

Janusz Dudojć

 

 

 

Kategoria treści: 

Kontakt

Urząd Miejski w Lubsku
Plac Wolności 1
68-300 Lubsko
telefon:  68 457 61 01, 457 61 15
fax:  68 457 61 00

Rachunek Bankowy Gminy:
PKO Bank Polski
Nr rachunku:
42 1020 5402 0000 0502 0267 7714

Informacje

Godziny otwarcia Urzędu:
Poniedziałek 7:30-17:00
Wtorek, środa, czwartek 7:30-15:30
Piątek 7:30-14:00.
 
USC od poniedziałku do piątku:
7:30-14:30
 
Burmistrz przyjmuje: poniedziałek 12:00-17:00
 
Godz. otwarcia kasy na stronie bip.lubsko.pl