Obwieszczenie

Obwieszczenie
Autor: 
M. Gwoździńska-Gawron
O B W I E S Z C Z E N I E
o przyjęciu dokumentu – zmiany studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubsko – i o możliwościach zapoznania
się z jego treścią w procedurze postępowania w sprawie strategicznej oceny
oddziaływania na środowisko dla tego dokumentu
Kategoria treści: 

Kontakt

Urząd Miejski w Lubsku
Plac Wolności 1
68-300 Lubsko
telefon:  68 457 61 01, 68 457 61 15
fax:  68 457 61 00

Rachunek Bankowy Gminy:
PKO Bank Polski
Nr rachunku:
42 1020 5402 0000 0502 0267 7714

 KOORDYNATOR do spraw dostępności /Raport/Plan/WNIOSEK

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

 

Informacje

Godziny otwarcia Urzędu:
Poniedziałek 7:30-17:00
Wtorek, środa, czwartek 7:30-15:30
Piątek 7:30-14:00.
 
USC od poniedziałku do piątku:
7:30-14:30
 
Burmistrz przyjmuje: poniedziałek 12:00-17:00
 
Godz. otwarcia kasy na stronie bip.lubsko.pl