Obradowała Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Samorządu

Obradowała Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Samorządu
Autor: 
M.Konieczka

We wtorek 26 listopada 2019 roku odbyło się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Samorządu Rady Miejskiej w Lubsku.

Pierwszym z omawianych tematów, była sprawa wyznaczenia docelowego miejsca umieszczenia pamiątkowej tablicy Gerharda Domagk’a.

W spotkaniu uczestniczyli m.in. Pani Zofia Zawiślak oraz Pan Piotr Palcat, którzy przedstawili biogram G. Domagk’a oraz przypomnieli początki inicjatywy upamiętnienia związania życia i historii Pana Domagk’a z Lubskiem.

Gerhard Domagk urodził się w Łagowie. Do Lubska (ówczesnego Sommerfeld) przybył w wieku 5 lat i zamieszkał przy obecnej ul. Gazowej 6.W Lubsku przebywał przez 8 lat. Tutaj uczył się w szkole podstawowej. Gerhard Domagk otrzymał nagrodę Nobla w dziedzinie medycyny. Inicjatywa uhonorowania jego osoby pojawiła się w latach 90tych. W 1996 roku odbyła się sesja popularnonaukowa poświęcona historii G. Domagk’a, w której uczestniczył jego brat z żoną.

Wówczas powstała również inicjatywa wykonania tablicy pamiątkowej. Początkowo tablica była umieszczona na zewnętrznej ścianie ratusza, jednak po remoncie elewacji, nie wróciła już na dawne miejsce (z uwagi na brak zgody konserwatora zabytków).

Pomysły na umieszczenie tablicy były różne. Ten z umiejscowieniem jej na budynku, w którym mieszkał G. Domagk, z powodów proceduralnych nie może dojść do skutku. Innym pomysłem było umieszczenie tablicy w baszcie obok tablicy Jana Raka. Podczas komisji powstał jeszcze inny pomysł, by docelowo tablica była zawieszona na ścianie budynku przy ul. Niepodległości (dawna Szkoła Podstawowa nr 2, w której tato G. Domagk’a był nauczycielem). Jak wskazywał Burmistrz, są plany na adaptację tego budynku na Urząd Miejski. Architektura budynku jest bardzo ładna i dostojna. W pobliżu znajduje się także miejsce pamięci. Uczestnicy spotkania poparli ten pomysł.

Kolejnym punktem obrad był temat harmonogramu imprez gminnych na 2020 rok. Manuela Konieczka Naczelnik Wydziału Organizacyjnego UM w Lubsku poinformowała, że opracowywany jest harmonogram zbiorczy w oparciu o informacje, które Urzędowi przekazały różne jednostki. Harmonogram zostanie zamieszczony na gminnej stronie internetowej.

Przewodnicząca zapytywała także o współpracę Urzędu z jednostkami, głównie z OSiRem, LDKiem, Biblioteką w zakresie realizowania polityki kulturalnej, sportowej, rekreacyjnej. Postanowiono, że w tej sprawie na początku grudnia br. zostanie wyznaczone odrębne spotkanie z udziałem ww. jednostek.

Kolejnym zagadnieniem w porządku obrad było omówienie projektu budżetu Gminy Lubsko na 2020 rok, po czym następnie radni przeszli do omawiania i opiniowania projektów uchwał, które mają znaleźć się w porządku obrad najbliższej sesji RM w Lubsku planowanej 29 listopada br.

 

Kategoria treści: 

Kontakt

Urząd Miejski w Lubsku
Plac Wolności 1
68-300 Lubsko
telefon:  68 457 61 01, 457 61 15
fax:  68 457 61 00

Rachunek Bankowy Gminy:
PKO Bank Polski
Nr rachunku:
42 1020 5402 0000 0502 0267 7714

Informacje

Godziny otwarcia Urzędu:
Poniedziałek 7:30-17:00
Wtorek, środa, czwartek 7:30-15:30
Piątek 7:30-14:00.
 
USC od poniedziałku do piątku:
7:30-14:30
 
Burmistrz przyjmuje: poniedziałek 12:00-17:00
 
Godz. otwarcia kasy na stronie bip.lubsko.pl