Nowy wzór wniosku o dowód osobisty

lubsko.pl
Autor: 
M. Witkowska

Informujemy, że z dniem 12 stycznia weszło w życie Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wzoru dowodu osobistego, jego wydania i odbioru oraz utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu. Zmiana polega na umożliwieniu przekazywania przez organ gminy do rejestru danych kontaktowych osoby, która wyraziła na to zgodę. We wzorze wniosku o wydanie dowodu osobistego uwzględniono możliwość zaznaczenia stosownego pola wyboru. Zmiana ponadto polega na rozszerzeniu katalogu przesłanek umożliwiających ubieganie się o wymianę dowodu osobistego z powodu nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych posiadacza dowodu osobistego, w tym serii i numeru dowodu osobistego tzw. Kradzieży tożsamości. Zgłoszenie nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych będzie dokonywane na przeznaczonym do tej czynności formularzu. Uwaga! Dokonując zgłoszenia należy przedstawić potwierdzenie:

- złożenia organowi uprawnionemu do prowadzenia dochodzeń zawiadomienia o podejrzeniu nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych zgłaszającego, w tym serii i numeru dowodu osobistego lub dokument potwierdzający wszczęcie z urzędu czynności przez ten organ albo

- decyzje Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) stwierdzającą naruszenie bezpieczeństwa danych osobowych posiadacza dowodu osobistego, w tym serii i numeru dowodu osobistego.

 

Kontakt

Urząd Miejski w Lubsku
Plac Wolności 1
68-300 Lubsko
telefon:  68 457 61 01, 457 61 15
fax:  68 457 61 00

Rachunek Bankowy Gminy:
PKO Bank Polski
Nr rachunku:
42 1020 5402 0000 0502 0267 7714

Informacje

Godziny otwarcia Urzędu:
Poniedziałek 7:30-17:00
Wtorek, środa, czwartek 7:30-15:30
Piątek 7:30-14:00.
 
USC od poniedziałku do piątku:
7:30-14:30
 
Burmistrz przyjmuje: poniedziałek 12:00-17:00
 
Godz. otwarcia kasy na stronie bip.lubsko.pl