Nowa droga w Białkowie

Nowa droga w Białkowie
Autor: 
A. Ślifirska

Zakończyły się prace związane z przebudową drogi gminnej w miejscowości Białków
w gminie Lubsko. Prace rozpoczęto w marcu 2017 roku i zakończono z początkiem czerwca roku bieżącego. W dniu 09.06.2017 r., dokonano odbioru robót w obecności przedstawicieli Gminy Lubsko, inspektora nadzoru oraz Wykonawcy, tj. Konsorcjum firm: Lider Konsorcjum - „INFRAKOM Kościan” Sp. z o.o. Sp. k., Partner Konsorcjum –„INFRAKOM” Sp. z o.o.

W ramach inwestycji dokonano rozbiórki istniejącej nawierzchni brukowcowej o długości 365 mb i wykonanie nowej konstrukcji jezdni z betonu asfaltowego i kruszywa łamanego. Całkowita szerokość jezdni wyniosła 6,0 m – w tym nawierzchnia z betonu asfaltowego
o szerokości 4,0 m plus dwa skrajne pasy jezdni o szerokości 1,0 m z brukowca pozyskanego przy rozbiórce jezdni istniejącej. Dokonano również przebudowy istniejącego przepustu na przepust skrzynkowy.

Na przedmiotowe zadanie otrzymano dofinansowanie na poziomie 63,63% wartości całkowitych kosztów kwalifikowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, działanie: „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”.

 

Kategoria treści: 

Kontakt

Urząd Miejski w Lubsku
Plac Wolności 1
68-300 Lubsko
telefon:  68 457 61 01, 68 457 61 15
fax:  68 457 61 00

Rachunek Bankowy Gminy:
PKO Bank Polski
Nr rachunku:
42 1020 5402 0000 0502 0267 7714

 KOORDYNATOR do spraw dostępności /Raport/Plan/WNIOSEK

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

 

Informacje

Godziny otwarcia Urzędu:
Poniedziałek 7:30-17:00
Wtorek, środa, czwartek 7:30-15:30
Piątek 7:30-14:00.
 
USC od poniedziałku do piątku:
7:30-14:30
 
Burmistrz przyjmuje: poniedziałek 12:00-17:00
 
Godz. otwarcia kasy na stronie bip.lubsko.pl