Nieodpłatna pomoc prawna

Nieodpłatna pomoc prawna, poradnictwo obywatelskie i mediacja
Autor: 
Powiat Żary

Nieodpłatna pomoc prawna, poradnictwo obywatelskie i mediacja w powiecie żarskim

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r. na terenie powiatu żarskiego funkcjonują 4 punkty w pięciu miejscowościach, w których świadczona jest nieodpłatna pomoc prawna, poradnictwo obywatelskie oraz mediacja.

Komu przysługuje nieodpłatne wsparcie 

Nieodpłatna pomoc prawna, poradnictwo obywatelskie oraz mediacja przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającą innych osób w ciągu ostatniego roku.
Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnych świadczeń, składa w powyższym zakresie stosowne oświadczenie.

Jak skorzystać ze wsparcia
Szczegółowe informacje na temat działania punktów oraz zapisy na porady: pod numerem 536 885 770 (w godzinach pracy Urzędu)

Ważne! Poradnictwo świadczone jest przez prawników oraz doradców obywatelskich w formie bezpośrednich porad w punktach zlokalizowanych w Żarach, Lubsku, Brodach, Jasieniu i Tuplicach, jednakże w przypadku obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii albo wprowadzenia stanu nadzwyczajnego udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego może odbywać się za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość oraz poza lokalem punktu. Obowiązują zapisy!

Zawsze aktualne informacje w tym zakresie można uzyskać pod nr telefonu 536 885 770 oraz na stronie internetowej: https://edukacja-prawna.info.pl/powiat-zarski/

Lokalizacja i godziny otwarcia punktów

1. Starostwo Powiatowe
ul. Aleja Jana Pawła II 5
68-200 Żary
poniedziałek - czwartek: 7.00-11.00, piątek: 9.30-13.30

2. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. 3 maja 1
68-300 Lubsko
poniedziałek: 8.00-12.00, wtorek, środa, piątek: 7.30-11.30

3. Urząd Gminy
ul. Rynek 2
68-343 Brody

 

Kategoria treści: 

Kontakt

Urząd Miejski w Lubsku
Plac Wolności 1
68-300 Lubsko
telefon:  68 457 61 01, 457 61 15
fax:  68 457 61 00

Rachunek Bankowy Gminy:
PKO Bank Polski
Nr rachunku:
42 1020 5402 0000 0502 0267 7714

 

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Informacje

Godziny otwarcia Urzędu:
Poniedziałek 7:30-17:00
Wtorek, środa, czwartek 7:30-15:30
Piątek 7:30-14:00.
 
USC od poniedziałku do piątku:
7:30-14:30
 
Burmistrz przyjmuje: poniedziałek 12:00-17:00
 
Godz. otwarcia kasy na stronie bip.lubsko.pl