Najważniejsze zasady funkcjonowania nowego systemu gospodarki odpadami

Od 1 lipca 2013 r.:

 • za system gospodarki odpadami odpowiada gmina,
 • usługi w zakresie wywozu będzie świadczyła firma, która zostanie wybrana w drodze przetargu,
 • gmina zawrze umowę z ww. firmą i obejmie systemem wszystkie nieruchomości zamieszkałe,
 • płacimy od liczby osób zamieszkałych a nie zameldowanych na nieruchomości,
 • opłata za wywóz odpadów niesegregowanych wynosi 15 zł miesięcznie a segregowanych 11 zł,
 • opłatę za wywóz odpadów należy wpłacać za miesiąc kalendarzowy na wskazany rachunek Gminy Lubsko do 15 –tego każdego następnego miesiąca, którego obowiązek ponoszenia opłaty dotyczy,
 • w zamian za uiszczoną opłatę odbierana będzie każda ilość odpadów komunalnych wytworzonych w gospodarstwie domowym,
 • do właściciela nieruchomości należy wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki,
 • pojemniki będzie można odkupić od PGKiM-u w Lubsku Sp. z o.o. , dzierżawić od wyłonionego w przetargu wykonawcy lub zakupić,
 • worki do selektywnej zbiórki odpadów są do nabycia w ogólnodostępnych sklepach,
 • nowe zasady gospodarki odpadami dotyczą tylko nieruchomości zamieszkałych, z pozostałych nieruchomości odpady będą odbierane na „starych ” zasadach.
   
Kategoria treści: 

Kontakt

Urząd Miejski w Lubsku
Plac Wolności 1
68-300 Lubsko
telefon:  68 457 61 01, 68 457 61 15
fax:  68 457 61 00

Rachunek Bankowy Gminy:
PKO Bank Polski
Nr rachunku:
42 1020 5402 0000 0502 0267 7714

 KOORDYNATOR do spraw dostępności /Raport/Plan/WNIOSEK

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

 

Informacje

Godziny otwarcia Urzędu:
Poniedziałek 7:30-17:00
Wtorek, środa, czwartek 7:30-15:30
Piątek 7:30-14:00.
 
USC od poniedziałku do piątku:
7:30-14:30
 
Burmistrz przyjmuje: poniedziałek 12:00-17:00
 
Godz. otwarcia kasy na stronie bip.lubsko.pl