NADZWYCZAJNA SESJA RADY MIEJSKIEJ

lubsko.pl
Autor: 
A. Majewska

Dnia (08.08) w lubskim Ratuszu odbyło się LXVI posiedzenie Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej. Wśród zaproszonych gości był Burmistrz Lech Jurkowski, Zastępca Burmistrza Jerzy Wojnar, Skarbnik Gminy Danuta Szewczyk i Naczelnicy Wydziałów Urzędu Miejskiego. Na sesję przybyło 13 Radnych.

Po otwarciu obrad podjęto uchwałę, w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie hipoteką nieruchomości, będącej własnością Gminy Lubsko, która stanowić ma zabezpieczenie wymagane przez bank, pozwalające na uruchomienie kredytu na przebudowę ul. Przemysłowej i Sybiraków. Za przyjęciem uchwały w powyższej sprawie głosowało 12 radnych, przeciwna była 1 osoba. Uchwała została przyjęta pozytywnie.

Kolejnym punktem obrad były interpelacje i zapytania radnych. Przewodniczący przedstawił listę pism, które wpłynęły do biura rady. Ponadto Radni pytali o obecną sytuację finansową gminy, która jak potwierdziła Danuta Szewczyk-nie jest dobra. Pytano także o program naprawczy. Biorąc pod uwagę złożoność tematu oraz konieczność przeprowadzenia kompleksowej analizy dotyczącej działalności Gminy podjęto decyzję o podpisaniu umowy z firmą, która mając kompetencje i doświadczenie w tworzeniu programów naprawczych, przygotuje i przedstawi go w sposób jak najkorzystniejszy dla Gminy Lubsko.

Propozycje rozwiązań, jakie mogą być zastosowane w naszym przypadku, przedstawione mają zostać do końca sierpnia br., aby Rada mogła zapoznać się z zaproponowanym programem, wnieść ewentualne zmiany i podjąć uchwałę, która trafi do RIO.

Przystąpienie do programu naprawczego umożliwia ubieganie się m.in. o pożyczkę z budżetu Skarbu Państwa na preferencyjnych warunkach, która będzie mogła być przeznaczona na restrukturyzację zadłużenia (tj. spłatę zaciągniętych wcześniej kredytów, których warunki spłaty są najmniej korzystne dla gminy).

Pytano również o stan finansów sołectw. Burmistrz wyjaśnił Sołtysom osobiście obecną sytuację oraz ewentualne jej skutki dla budżetu sołeckiego, podczas spotkania w Ratuszu, które odbyło się 30 lipca br. Prosił o analizę wydatków oraz wykorzystanie środków na niezbędne potrzeby. Zgromadzeni Sołtysi wykazali się dużym zrozumieniem z uwagi na obecną sytuację.

Konkretne decyzje będą mogły zapaść dopiero po zatwierdzeniu uchwały dotyczącej Programu Naprawczego Gminy Lubsko przez RIO.

Kontakt

Urząd Miejski w Lubsku
Plac Wolności 1
68-300 Lubsko
telefon:  68 457 61 01, 457 61 15
fax:  68 457 61 00

Rachunek Bankowy Gminy:
PKO Bank Polski
Nr rachunku:
42 1020 5402 0000 0502 0267 7714

Informacje

Godziny otwarcia Urzędu:
Poniedziałek 7:30-17:00
Wtorek, środa, czwartek 7:30-15:30
Piątek 7:30-14:00.
 
Burmistrz przyjmuje: poniedziałek 12:00-17:00
 

Godz. otwarcia kasy na stronie bip.lubsko.pl