Nabór wniosków na usuwanie azbestu - do 30 marca

lubsko.pl
Autor: 
M. Witos | 2018-02-15

Nabór wniosków na usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest w 2018 r.

Burmistrz Lubska  ogłasza nabór wniosków na realizację usługi związanej z usuwaniem azbestu i wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych położonych na ternie miasta i gminy Lubsko.

Wnioski należy składać w nieprzekraczalnym terminie  do dnia 30 marca  2018 r.

Dofinansowanie obejmuje koszty związane z demontażem i zabezpieczeniem, transportem oraz unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest,

Dofinansowanie nie będzie obejmować kosztów związanych z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych.
 
Dofinansowanie realizowane będzie w przypadku otrzymania przez Gminę Lubsko  środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w Zielonej Górze.

W zależności od wysokości przyznanego dofinansowania i związanymi z tym ograniczeniami, wnioski rozpatrywane będą w kolejności zgłoszenia, do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na realizację powyższego zadania.
            
Osoby zainteresowane uzyskaniem dofinansowania na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta i gminy Lubsko  powinny złożyć kompletny wniosek wraz z wymaganymi załącznikami w Urzędzie Miejskim w Lubsku,  pl. Wolności 1,  Punkt obsługi interesanta w pok.  nr 1.

Dodatkowych informacji można również uzyskać pod numerem telefonu 68 457-62-86.
 

Ważne informacje

68 372 19 82 pn.-pt.  7:00 - 15:00.

68 372 42 70, 604 795 894  pn.-pt.  15:00 - 7:00 oraz dni wolne i świąteczne

W godz. pracy urzędu: Ratusz - pok. 26, telefonicznie pod numerem 68 457-61-21 bądź za pomocą poczty elektronicznej na adres rjedrys@lubsko.pl.

Kontakt

Urząd Miejski w Lubsku
Plac Wolności 1
68-300 Lubsko
telefon:  68 457 61 01, 457 61 15
fax:  68 457 61 00

Rachunek Bankowy Gminy:
PKO Bank Polski
Nr rachunku:
42 1020 5402 0000 0502 0267 7714

Informacje

Godziny otwarcia Urzędu:
Poniedziałek 7:30-17:00
Wtorek, środa, czwartek 7:30-15:30
Piątek 7:30-14:00.
 
Burmistrz przyjmuje: poniedziałek 12:00-17:00
 

Godz. otwarcia kasy na stronie bip.lubsko.pl