Nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowej

Nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowej
Autor: 
M. Szaja

W związku z ogłoszeniem przez Burmistrza Lubska otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w zakresie prowadzenia ogrzewalni na terenie Gminy Lubsko i prowadzenia Środowiskowego Domu Samopomocy (ŚDS) dla osób z zaburzeniami psychicznymi w 2019 roku, Burmistrz Lubska ogłasza nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowej.

Komisja konkursowa składa się z co najmniej 2 przedstawicieli organizacji oraz 3 przedstawicieli samorządu. Zainteresowanych prosimy o zgłaszanie swoich kandydatur do dnia 20 grudnia 2018 r.  drogą mailową (mszaja@lubsko.pl) bądź pisemnie na adres:
Urząd Miejski w Lubsku
pl. Wolności 1
68-300 Lubsko

(z dopiskiem : kandydatura na przedstawiciela komisji konkursowej).

Przypominamy, iż kandydatów do komisji obowiązują przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) – w szczególności:

Art.15 ust.2d:
W skład komisji konkursowej wchodzą osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, biorące udział w konkursie.

Art. 15 2f:
Do członków komisji konkursowej biorących udział w opiniowaniu ofert stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ) dotyczące wyłączenia pracownika.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Spraw Społecznych, pok. 5,  nr tel. 68 457-62-18

W załączeniu formularz zgłoszeniowy.

Ważne informacje

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r. na terenie powiatu żarskiego funkcjonują 4 punkty, w których świadczone jest nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

Kontakt

Urząd Miejski w Lubsku
Plac Wolności 1
68-300 Lubsko
telefon:  68 457 61 01, 457 61 15
fax:  68 457 61 00

Rachunek Bankowy Gminy:
PKO Bank Polski
Nr rachunku:
42 1020 5402 0000 0502 0267 7714

Informacje

Godziny otwarcia Urzędu:
Poniedziałek 7:30-17:00
Wtorek, środa, czwartek 7:30-15:30
Piątek 7:30-14:00.
 
Burmistrz przyjmuje: poniedziałek 12:00-17:00
 

Godz. otwarcia kasy na stronie bip.lubsko.pl