Mieszkańcy pytają o lubską służbę zdrowia – Burmistrz Lubska Janusz Dudojć odpowiada

Czy poradnia chirurgiczna w Lubsku nadal funkcjonuje?

Nad tym tematem toczyły się burzliwie dyskusje w 2019 roku. Istotnie było zagrożenie, że poradnia będzie działała tylko do końca 2019 roku. Ale udało się! Niemalże w ostatniej chwili, dzięki pomocy i wsparciu Pani Jolanty Dankiewicz Prezes Szpitala na Wyspie w Żarach, udało się znaleźć podmiot, który wyraził chęć złożenia w ogłoszonym przez Lubuski NFZ konkursie oferty na prowadzenie poradni chirurgicznej w Lubsku. Obecnie chirurgia podlega pod Intramed Stanisław Bojkowski z Lubska.
Z punktu widzenia pacjenta, nic się nie zmieniło. Poradnia działa w tym samym miejscu (Lubsko, ul. Poznańska 2), w tych samych terminach oraz z tą sama kadrą (nadal lekarzem prowadzącym jest Pan Zbigniew Brzeziński). Jednak z punktu widzenia procedur administracyjnych – zmieniło się bardzo wiele.
W imieniu Pana Stanisława Bojkowskiego przedstawiciela podmiotu prowadzącego poradnię, jak i Pana Zbigniewa Brzezińskiego, proszę pacjentów o wyrozumiałość i cierpliwość, gdyż z uwagi na zmianę podmiotu prowadzącego poradnię, w początkowym okresie jej funkcjonowania mogą być problemy z płynnym przyjmowaniem i obsługą pacjentów. Choć z punktu widzenia pacjenta nic się nie zmieniło (czyli to samo miejsce, ta sama kadra), to jednak administracyjnie poradnia jest nowym ośrodkiem, co sprawia, że np. każdemu pacjentowi muszą być na nowo założone karty, gdyż baza pacjentów jest budowana od podstaw. Pacjenci, którzy mieli wyznaczony termin wizyty przez lek. Z. Brzezińskiego jeszcze w 2019 roku, ale już na 2020 rok, muszą przyjść do poradni ze skierowaniem, mimo, iż jest to kontynuacja leczenia.
To jedyne utrudnienie. Wierzę, że pacjenci okażą jednak zrozumienie. To, że udało się podpisać z NFZ kontrakt na dalsze funkcjonowanie poradni w Lubsku, uważam za sukces! Było zagrożenie, że z końcem 2019 roku poradnia przestanie działać. Wówczas pacjenci mieliby znacznie większe utrudnienia w dostępie do specjalisty, musząc korzystać z poradni spoza naszej gminy. Ale udało się, poradnia działa i specjaliści są dostępni na miejscu!
Serdecznie dziękuję Pani Jolancie Dankiewicz Prezes Szpitala na Wyspie w Żarach, Panu Zbigniewowi Brzezińskiemu (lekarzowi chirurgowi lubskiej poradni), Panu Stanisławowi Bojkowskiemu (przedstawicielowi Intramed w Lubsku) za ogromną pomoc, wsparcie i zaangażowanie w tę ważną dla Lubska sprawę. Dzięki wspólnemu wysiłkowi udało się zachować w Lubsku poradnię chirurgiczną.

W Lubsku jest pogotowie. Jest też nocna i świąteczna opieka zdrowotna. Czym jedno różni się od drugiego?

Biorąc pod uwagę te sprawy, Lubsko ma bardzo dobrą sytuację! Pomijając Żary, Lubsko jest jedyną gminą w powiecie żarskim, która ma pogotowie oraz nocną i świąteczna opiekę zdrowotną. Usługi są świadczone przez 105 Szpital Wojskowy w Żarach.
Mieszkańcy często mylą te zakresy usług medycznych. Myślę, że dzieje się tak też dlatego, ponieważ oba typy usług świadczone są w tym samym miejscu, przy ul. Strażackiej 1, które każdy w uproszczeniu nazywa „pogotowiem”.
Są to jednak dwa różne zagadnienia.
Nocna i świąteczna opieka zdrowotna, jest takim przedłużeniem podstawowej opieki zdrowotnej (POZ). Można z niej korzystać poza czasem POZ, czyli w dni powszednie w godzinach od 18:00 do godz. 8:00 dnia następnego oraz całodobowo w dni ustawowo wolne od pracy.
W razie nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia, pacjent może udać się po pomoc do punktu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, który jak wspomniałem mieści się w Lubsku przy ul. Strażackiej 1. Każdy uzyska tam pomoc dyżurującego lekarza, niezależnie od tego, czy mieszka w Lubsku, czy gdziekolwiek indziej. Do Lubska dojeżdża kilku lekarzy, którzy zamiennie pełnią dyżury w ramach nocnej i świątecznej opieki.
Gdyby w Lubsku nie było tego rodzaju usługi, to w sytuacji, gdyby ktoś poczuł się gorzej, ale nie na tyle, by była podstawa do wezwania pogotowia, a byłoby to poza czasem przyjęć lekarza rodzinnego, mieszkańcy musieliby sami jechać do Żar lub czekać i zgłosić się po pomoc do swojego lekarza rodzinnego.
Pogotowie ratunkowe natomiast, świadczy usługi medyczne głównie poprzez niesienie medycznych czynności ratunkowych, a w ramach ratownictwa medycznego, prowadzi ambulatoria oraz transport chorych.
Mówiąc prościej, karetkę wzywamy wyłącznie w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia życia lub stanach nagłych, które mogą prowadzić do istotnego uszczerbku zdrowia (naszego lub innej osoby).
A więc w sytuacji takich nieszczęść, można powiedzieć, że mieszkańcy naszej gminy są w o tyle lepszym położeniu, że karetka wyjeżdża z Lubska, jedzie do pacjenta, gdzie jest mu udzielana pomoc, a w sytuacjach dużego zagrożenia, pacjent jest przewożony do szpitala. Stacjonowanie pogotowia w Lubsku, skraca czas przyjazdu karetki. A w sytuacjach nagłych zagrożeń, czas bardzo często odgrywa najistotniejszą rolę.
Jest jeszcze drugi pozytywny aspekt. Nie tak dawno, bo w grudniu 2019 roku, pogotowiu w Lubsku została przekazana nowa karetka. Budzi to moją satysfakcję, gdyż jeszcze jako Starosta Żar, zainicjowałem te przedsięwzięcie. Dziś Lubsko ma 2 karetki.
Dlatego uważam, że mieszkańcy naszej gminy mają zapewnioną opiekę zdrowotna na bardzo wysokim poziomie.

Dlaczego Lubsko nie ma swojego szpitala?

Lubsko ma Zakład Opiekuńczo-Leczniczy, podległy pod Szpital na Wyspie w Żarach.
W Zakładzie świadczona jest długoterminowa opieka wobec osób przewlekle chorych, niepełnosprawnych, ze znacznym deficytem w zakresie samoopieki, ale niewymagających pobytu w szpitalu. Świadczona jest też długoterminowa opieka pielęgniarska.
ZOL dysponuje 56 miejscami, pokojami dziennego pobytu, salą rehabilitacyjną z bogatym wyposażeniem w sprzęt i aparaturę do rehabilitacji. Zakład jest w pełni dostosowany dla osób niepełnosprawnych. Pacjenci objęci są kompleksową opieką doświadczonego zespołu lekarskiego i pielęgniarskiego, psychologa, logopedy, pracownika socjalnego oraz terapeuty zajęciowego. Jako Starosta przeprowadziłem kompleksowe prace termomodernizacyjne Zakładu. Dokonane na lepsze zmiany widać gołym okiem.
Utrzymanie szpitala, to bardzo duży koszt. Jeśli ktoś mnie pyta, czy są szanse, by dziś w Lubsku był taki szpital jak kiedyś – muszę odpowiedzieć, że nie. Ale odpowiadam też, że Lubsko ma swój szpital w Żarach. Szpital na Wyspie, który stale się rozwija i modernizuje. 9 grudnia 2019 roku po ponad 3 latach ciężkiej pracy i walki o każdą złotówkę oddano do użytku nowe skrzydło szpitalne, w którym mieszczą się nowe oddziały ginekologiczno-położnicze oraz dziecięce. Byliśmy tam m. in z radnymi jeszcze przed oficjalnym otwarciem. Warunki robią wrażenie. Dziś, to zupełnie inny komfort pobytu. Jednoosobowe sale z własnym węzłem sanitarnym, przestrzeń przyjazna dzieciom – to duży krok w przyszłość oraz wysoki szacunek do pacjenta. Jestem dumny, że miałem w tym swój udział. Walczyłem o tę rozbudowę z myślą o mieszkańcach Lubska.

A co z dostępem do specjalistów?

W Lubsku jest 7 miejsc, w których świadczona jest podstawowa opieka zdrowotna. Wśród działających w ramach NFZ poradni specjalistycznych są poradnie: dermatologiczna, ginekologiczno-położnicza, okulistyczna, otolaryngologiczna (ul. Poznańska 2) oraz urologiczna (ul. Przemysłowa 11). Czynione są starania, by wróciła do Lubska poradnia neurologiczna, której działalność została zawieszona z uwagi na brak lekarza. Obecnie poradnia neurologiczna prowadzona jest przez Szpital na Wyspie w Żarach przy ul. Skarbowej (w Żarach). Pracuje w niej dwóch lekarzy. Poradnia swoim zasięgiem obejmuje także obszar gminy Lubsko, także mieszkańcy mogą korzystać z jej usług.
Poza poradniami jw, w Lubsku są też dostępni inni specjaliści: np. stomatolodzy, psycholodzy, psychiatrzy. Jest także dostęp do specjalistów poza NFZ.
Kolejnym pozytywem dla mieszkańców Lubska jest świadczący w ramach NFZ usługi Zakład Rehabilitacji Leczniczej p. Cecylii Kiełbratowskiej.

Lubska służba zdrowia - słowo podsumowania

Uważam, że w gminie Lubsko zadania w zakresie służby zdrowia, są realizowane względem naszych mieszkańców w szerokim zakresie i na wysokim poziomie. Lubsko posiada rozbudowaną podstawową opiekę zdrowotną. Funkcjonuje u nas 7 ośrodków skupiających wielu lekarzy rodzinnych. W gminach ościennych bywa tak, że działa tylko jedna przychodnia. W Lubsku, każdy ma możliwość wyboru oraz swobodny dostęp do podstawowej opieki zdrowotnej.
Dodatkowo w Lubsku mieszczą się laboratoria. Mieszkańcy mają dostęp do specjalistów w ramach NFZ w miejscu, bądź w niedalekiej odległości od Lubska.
Lubsko posiada stacjonarne pogotowie ratunkowe oraz nocną i świąteczną opiekę zdrowotną. Mamy Zakład Opiekuńczo-Lecznicy, Dom Pomocy Społecznej. Posiadamy wybitnych specjalistów m.in. w zakresie diagnostyki USG, rehabilitacji.
Zawsze może być lepiej i dążymy do tego, by było lepiej. Jednak osobiście doceniam i cieszę się z tego, co jest. Niektóre ze spraw były wywalczone dla Lubska, jak np. pogotowie, nocna i świąteczna opieka, poradnia chirurgiczna, inwestycje w ZOL, DPS, Szpital na Wyspie.
Tego wszystkiego mogło w Lubsku nie być. Czuję satysfakcję z tego, że miałem udział w sprawach ważnych dla Lubska, dla Państwa. Zdrowie i życie ludzkie to wartości najwyższe, nieokreślenie cenne, dlatego dla mnie, jako Burmistrza Lubska, dbałość o zapewnienie mieszkańcom gminy Lubsko dobrych warunków opieki zdrowotnej i bezpieczeństwa, stanowią wysoki priorytet.

Kieruję do każdego z Państwa serdeczne i szczere życzenia dobrego zdrowia
Janusz Dudojć
Burmistrz Lubska

Zdjęcia: https://www.facebook.com/gminalubsko/posts/2543873579231756?__tn__=K-R

 

Kategoria treści: 

Kontakt

Urząd Miejski w Lubsku
Plac Wolności 1
68-300 Lubsko
telefon:  68 457 61 01, 457 61 15
fax:  68 457 61 00

Rachunek Bankowy Gminy:
PKO Bank Polski
Nr rachunku:
42 1020 5402 0000 0502 0267 7714

 

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Informacje

Godziny otwarcia Urzędu:
Poniedziałek 7:30-17:00
Wtorek, środa, czwartek 7:30-15:30
Piątek 7:30-14:00.
 
USC od poniedziałku do piątku:
7:30-14:30
 
Burmistrz przyjmuje: poniedziałek 12:00-17:00
 
Godz. otwarcia kasy na stronie bip.lubsko.pl