Miejsca odpoczynku dla turystów

Burmistrz, Skarbnik, Naczelnik OR, p. Duczmal podczas podpisywania umowy

Podpisana umowa na realizację projektu pn. „Miejsca odpoczynku dla turystów”

W dniu 16 kwietnia 2021r. w Urzędzie Miejskim w Lubsku została podpisana umowa pomiędzy Gminą Lubsko reprezentowaną przez Burmistrza Lubska Janusza Dudojcia, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Anny Górskiej, a przedsiębiorcą Tomasz Duczmal Pomoc Drogowa z Lubska na realizację projektu pn. „Miejsca odpoczynku dla turystów”.
Całkowita wartość projektu wyniesie 96 092,03 zł, w tym 63,63% dofinansowanie w kwocie 61 143,00 zł.
W ramach projektu zaplanowano wykonanie dwóch miejsc odpoczynku dla turystów, które powstaną nad Zalewem Karaś przy szlaku ścieżki pieszo-rowerowej.
W sumie dwie wiaty, każda ze stołem ławkami, koszem na śmieci oraz stojakiem na rowery. Podłoże pod wiatami zostanie wyrównane i wyłożone kostką brukową.
Obiekty będą doskonałym miejscem na odpoczynek lub schronieniem podczas deszczu.
Operacja jest współfinansowana w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Kontakt

Urząd Miejski w Lubsku
Plac Wolności 1
68-300 Lubsko
telefon:  68 457 61 01, 68 457 61 15
fax:  68 457 61 00

Rachunek Bankowy Gminy:
PKO Bank Polski
Nr rachunku:
42 1020 5402 0000 0502 0267 7714

 KOORDYNATOR do spraw dostępności /Raport/Plan/WNIOSEK

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

 

Informacje

Godziny otwarcia Urzędu:
Poniedziałek 7:30-17:00
Wtorek, środa, czwartek 7:30-15:30
Piątek 7:30-14:00.
 
USC od poniedziałku do piątku:
7:30-14:30
 
Burmistrz przyjmuje: poniedziałek 12:00-17:00
 
Godz. otwarcia kasy na stronie bip.lubsko.pl