LXIV sesja (zwyczajna) Rady Miejskiej w Lubsku

czwartek, Maj 25, 2023 - 09:45

O G Ł O S Z E N I E

Uprzejmie zapraszam na LXIV sesję (zwyczajną) Rady Miejskiej w Lubsku, która odbędzie się  w dniu 25 maja 2023 r. 

Początek obrad o godz. 9:45 w sali budynku przy al. Wojska Polskiego 2a w Lubsku (I piętro).

Porządek sesji:

1. Otwarcie sesji.

2. Sprawozdanie z prac Burmistrza w okresie międzysesyjnym.

3. Przygotowanie do sezonu grzewczego 2023-2024 na terenie miasta Lubska.

4. Informacja przewodniczących komisji Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr LII/371/22 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia  29 września 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych utworzonych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Lubsko.

6. Podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu „Honorowy Obywatel Miasta i Gminy Lubsko”  (Pani Marii Pelińskiej).

7. Podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu „Honorowy Obywatel Miasta i Gminy Lubsko”  (Panu Markowi Gutowskiemu).

8. Interpelacje i zapytania radnych.

9. Interpelacje i zapytania sołtysów.

10. Sprawy różne.

11. Zakończenie sesji.

 Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ Artur Bondarenko

Kontakt

Urząd Miejski w Lubsku
Plac Wolności 1
68-300 Lubsko
telefon:  68 457 61 01, 68 457 61 15
fax:  68 457 61 00

Rachunek Bankowy Gminy:
PKO Bank Polski
Nr rachunku:
42 1020 5402 0000 0502 0267 7714

 KOORDYNATOR do spraw dostępności /Raport/Plan/WNIOSEK

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

 

Informacje

Godziny otwarcia Urzędu:
Poniedziałek 7:30-17:00
Wtorek, środa, czwartek 7:30-15:30
Piątek 7:30-14:00.
 
USC od poniedziałku do piątku:
7:30-14:30
 
Burmistrz przyjmuje: poniedziałek 12:00-17:00
 
Godz. otwarcia kasy na stronie bip.lubsko.pl