LXIV SESJA NADZWYCZAJNA RADY MIEJSKIEJ W LUBSKU

lubsko.pl

Dzisiaj odbyła się LXIV sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej w Lubsku, która została zwołana z uwagi na konieczność podjęcia  uchwał w sprawie:

-  zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubsko na 2018 r.

-  zmiany  Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubsko na lata 2018-2033

Oba projekty uchwał nie zostały przyjęte przez Radę Miejską. Głównym powodem takiego stanu rzeczy była propozycja zmiany w zakresie obniżenia kwoty dotacji dla Starostwa Powiatowego w Żarach, w związku z realizacją przebudowy drogi powiatowej nr 1129 F w Górzynie.

Z uwagi na trudną sytuację finansową Gminy oraz konieczność zabezpieczenia środków finansowych na realizację zamówienia dotyczącego zakupu samochodu pożarniczego dla jednostki OSP w Górzynie, w projekcie zmian do budżetu, zaplanowano obniżenie kwoty dofinansowania zadania Starosty Żarskiego o 132.000 zł.

Propozycja ta nie została zaakceptowana przez radnych, pomimo powołania się Burmistrza oraz Naczelnika Wydziału Budżetu i Finansów Urzędu Miejskiego w Lubsku na opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze, która stanowczo wskazała konieczność ograniczenia przez Gminę wydatków - ze szczególnym uwzględnieniem tych, które nie stanowią jej zadań własnych - tj.  dotacji na realizację przebudowy drogi powiatowej.

Za przyjęciem zmiany uchwały głosowało 4 radnych, przeciw - głosowoało 7 radnych, od głosowania wstrzymało się - 3 radnych.

Ważne informacje

W godz. pracy urzędu: Ratusz - pok. 26, telefonicznie pod numerem 68 457-61-21 bądź za pomocą poczty elektronicznej na adres rjedrys@lubsko.pl.

Kontakt

Urząd Miejski w Lubsku
Plac Wolności 1
68-300 Lubsko
telefon:  68 457 61 01, 457 61 15
fax:  68 457 61 00

Rachunek Bankowy Gminy:
PKO Bank Polski
Nr rachunku:
42 1020 5402 0000 0502 0267 7714

Informacje

Godziny otwarcia Urzędu:
Poniedziałek 7:30-17:00
Wtorek, środa, czwartek 7:30-15:30
Piątek 7:30-14:00.
 
Burmistrz przyjmuje: poniedziałek 12:00-17:00
 

Godz. otwarcia kasy na stronie bip.lubsko.pl