LVIII sesja zwyczajna Rady Miejskiej w Lubsku

czwartek, Styczeń 26, 2023 - 08:30
 Uprzejmie zapraszam na LVIII sesję zwyczajną Rady Miejskiej w Lubsku, która odbędzie się w dniu 26 stycznia 2023 r.        
  Początek obrad o godz. 8:30 w sali budynku przy al. Wojska Polskiego 2a w Lubsku (I piętro).
 
Porządek sesji:
 
1. Otwarcie sesji.
2. Sprawozdanie z prac Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
3. Podsumowanie 2022 roku.
4. Informacja przewodniczących komisji Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych        w okresie międzysesyjnym.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XX/159/20 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 21 maja 2020r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubsko
6. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębach ewidencyjnych: Tuchola Żarska oraz Stara Woda.
7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia rodzajów świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobów ich przyznawania.
8. Interpelacje i zapytania radnych.
9. Interpelacje i zapytania sołtysów.
10. Sprawy różne.
11. Zakończenie sesji.
                                                                          Przewodniczący Rady Miejskiej                                    
                                                                                                  /-/ Artur Bondarenko

Kontakt

Urząd Miejski w Lubsku
Plac Wolności 1
68-300 Lubsko
telefon:  68 457 61 01, 68 457 61 15
fax:  68 457 61 00

Rachunek Bankowy Gminy:
PKO Bank Polski
Nr rachunku:
42 1020 5402 0000 0502 0267 7714

 KOORDYNATOR do spraw dostępności /Raport/Plan/WNIOSEK

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

 

Informacje

Godziny otwarcia Urzędu:
Poniedziałek 7:30-17:00
Wtorek, środa, czwartek 7:30-15:30
Piątek 7:30-14:00.
 
USC od poniedziałku do piątku:
7:30-14:30
 
Burmistrz przyjmuje: poniedziałek 12:00-17:00
 
Godz. otwarcia kasy na stronie bip.lubsko.pl