„Legenda o św. Jadwidze księżnej śląskiej” - podanie z Lubska

W starym Lubsku na wzniesieniu przy torach po lewej stronie od tunelu prowadzącego na ul. Kielecką znajdowała się kaplica na 200 miejsc siedzących. Miejsce to stanowiło od dawna cel pielgrzymek. Przy trzech lipach, których już nie ma, znajdował się obraz święty.

Do niego również odbyła pielgrzymkę św. Jadwiga, żona Hendyka Brodatego, pana na Krośnie Odrzańskim. W ten sposób wypełniła ślubowanie. W czasie modłów księżna zgubiła drogocenny, pamiątkowy pierścień. Ze względu na to, że stanowił dla niej wielką wartość, obiecała wielką nagrodę za jego zwrot. Pierścień ów znalazły dzieci bawiące się w piasku. Oddały go swemu ojcu – czeladnikowi młynarskiemu, który zwrócił pierścień księżnej. Ta z wdzięczności ufundowała kaplicę „naszej kochanej pani na piaskach” – Najświętrzej Marii Pannie, oraz młyn dla pomocnika młynarza – ojca dzieci, które znalazły zgubę. Zbudowała też studnie. Ślady kaplicy i młyna można odnaleźć i dziś w Lubsku.

Ważne informacje

68 372 19 82 pn.-pt.  7:00 - 15:00.

68 372 42 70, 604 795 894  pn.-pt.  15:00 - 7:00 oraz dni wolne i świąteczne

W godz. pracy urzędu: Ratusz - pok. 26, telefonicznie pod numerem 68 457-61-21 bądź za pomocą poczty elektronicznej na adres rjedrys@lubsko.pl.

Kontakt

Urząd Miejski w Lubsku
Plac Wolności 1
68-300 Lubsko
telefon:  68 457 61 01, 457 61 15
fax:  68 457 61 00

Rachunek Bankowy Gminy:
PKO Bank Polski
Nr rachunku:
42 1020 5402 0000 0502 0267 7714

Informacje

Godziny otwarcia Urzędu:
Poniedziałek 7:30-17:00
Wtorek, środa, czwartek 7:30-15:30
Piątek 7:30-14:00.
 
Burmistrz przyjmuje: poniedziałek 12:00-17:00
 

Godz. otwarcia kasy na stronie bip.lubsko.pl