Kontrola

  • wykazanych osób w deklaracji
  • prawidłowej segregacji
  • wyposażenia nieruchomości w pojemniki

Informuję, że w miesiącu grudniu 2013 r. dokonano już pierwszych kontroli zgodności postępowania z odpadami komunalnymi ze złożoną deklaracją.
W wyniku kontroli niezgodność postępowania z odpadami komunalnymi stwierdzono na 35 nieruchomościach. Dotyczyły one braku segregacji odpadów i braku pojemników do prowadzenia selektywnej zbiórki. W odpadach zmieszanych stwierdzono odpady, które wg deklaracji winny być zbierane selektywnie.

W stosunku do właścicieli/zarządców ww. nieruchomości podjęte zostały działania przewidziane prawem.

Wobec powyższego, informuję, że od miesiąca lutego br. zostaną przeprowadzone kolejne szczegółowe kontrole.

Wobec osób składających deklarację niezgodną ze stanem faktycznym, bądź w przypadku niezgłoszenia zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostanie wszczęte postępowanie zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej.

Kontakt

Urząd Miejski w Lubsku
Plac Wolności 1
68-300 Lubsko
telefon:  68 457 61 01, 68 457 61 15
fax:  68 457 61 00

Rachunek Bankowy Gminy:
PKO Bank Polski
Nr rachunku:
42 1020 5402 0000 0502 0267 7714

 KOORDYNATOR do spraw dostępności /Raport/Plan/WNIOSEK

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

 

Informacje

Godziny otwarcia Urzędu:
Poniedziałek 7:30-17:00
Wtorek, środa, czwartek 7:30-15:30
Piątek 7:30-14:00.
 
USC od poniedziałku do piątku:
7:30-14:30
 
Burmistrz przyjmuje: poniedziałek 12:00-17:00
 
Godz. otwarcia kasy na stronie bip.lubsko.pl