Konkurs na stanowisko Dyrektora SP w Górzynie

Konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Górzynie
Autor: 
A. Paulus

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19.08.2019 r. do godz. 17:00 w zamkniętej kopercie z umieszczonym imieniem, nazwiskiem i adresem kandydata oraz dopiskiem: "Nabór na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Górzynie", osobiście w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Lubsku, pl. Wolności 1, 68-300 Lubsko w punkcie informacyjnym (Biuro Podawcze) lub listownie na adres Urząd Miejski w Lubsku, pl. Wolności 1, 68-300 Lubsko (decyduje data wpływu).

Szczegóły na stronie bip.lubsko.pl

Kontakt

Urząd Miejski w Lubsku
Plac Wolności 1
68-300 Lubsko
telefon:  68 457 61 01, 457 61 15
fax:  68 457 61 00

Rachunek Bankowy Gminy:
PKO Bank Polski
Nr rachunku:
42 1020 5402 0000 0502 0267 7714

Informacje

Godziny otwarcia Urzędu:
Poniedziałek 7:30-17:00
Wtorek, środa, czwartek 7:30-15:30
Piątek 7:30-14:00.
 
USC od poniedziałku do piątku:
7:30-14:30
 
Burmistrz przyjmuje: poniedziałek 12:00-17:00
 
Godz. otwarcia kasy na stronie bip.lubsko.pl