Komisja Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej

lubsko.pl
Autor: 
A.Majewska

Dzisiaj (13.03) odbyło się posiedzenie Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej. Wśród zaproszonych gości był Zastępca Burmistrza Jerzy Wojnar, Sekretarz Henryk Dybka, Naczelnik Wydziału Infrastruktury i Gospodarki Komunalnej Kamil Zakrzewski oraz Kierownik Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Lidia Rogacewicz.

Spotkanie podzielone zostało na dwie części stacjonarną oraz wyjazdową. Na pierwszej rozpatrywano projekty uchwał, dotyczące: gminnego programu wspierania rodziny, podziału Gminy na okręgi wyborcze, programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania ich bezdomności, oraz propozycji zmiany w przyznawaniu stypendiów sportowych. Wszystkie projekty uchwał zostały pozytywnie zaopiniowane przez wszystkich radnych.

Druga część posiedzenia odbyła się w terenie. Sprawdzano m.in. stan parkingów oraz funkcjonowanie targowiska miejskiego, stan miasteczka ruchu drogowego przy SP1, jak również sytuację na ul. Gdańskiej, której mieszkańcy zgłosili problem dotyczący wycieku wody. W podsumowaniu Komisja złożyła oficjalny wniosek do Burmistrza Lubska, którego tematem jest podjęcie rozmów z Nadleśnictwem w Lubsku w sprawie zmiany tonażu mostu w Tarnowie i możliwości dofinansowania jego budowy oraz zagospodarowanie ronda Osadników Wojskowych tj. nasadzenie krzewami.

Ważne informacje

68 372 19 82 pn.-pt.  7:00 - 15:00.

68 372 42 70, 604 795 894  pn.-pt.  15:00 - 7:00 oraz dni wolne i świąteczne

W godz. pracy urzędu: Ratusz - pok. 26, telefonicznie pod numerem 68 457-61-21 bądź za pomocą poczty elektronicznej na adres rjedrys@lubsko.pl.

Kontakt

Urząd Miejski w Lubsku
Plac Wolności 1
68-300 Lubsko
telefon:  68 457 61 01, 457 61 15
fax:  68 457 61 00

Rachunek Bankowy Gminy:
PKO Bank Polski
Nr rachunku:
42 1020 5402 0000 0502 0267 7714

Informacje

Godziny otwarcia Urzędu:
Poniedziałek 7:30-17:00
Wtorek, środa, czwartek 7:30-15:30
Piątek 7:30-14:00.
 
Burmistrz przyjmuje: poniedziałek 12:00-17:00
 

Godz. otwarcia kasy na stronie bip.lubsko.pl