Komisja Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej

lubsko.pl

Wczoraj (9.01) obradowała Komisja Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej.
Tematem szeroko omówionym była budowa wodociągu na ul. Błotnej. Prezes LWiK Roman Żaczyk obecny na spotkaniu potwierdził chęć i gotowość do realizacji tego projektu o ile pozwolą na to środki finansowe. Kosztorys sporządzony w 2016 roku szacował koszty na 517 tys. zł. netto za prace wykonane w zakresie długości ok. 2,75 km. Pomimo przeciwności związanych z budową, od tych natury technicznej (podmokły teren z wysokim stanem wód gruntowych oraz występowanie licznych drzew i słupów energetycznych) poprzez finansowe -należy jak najszybciej podjąć się tego zadania, które jest jednym z priorytetowych w Gminie.

Kolejnym tematem poruszonym na spotkaniu była analiza stawki za odpady komunalne, na którą składają się 4 składniki:
- opłaty dla firmy zabierającej odpady, wybranej w drodze przetargu
- opłaty
dla Zakładu Zagospodarowania  Odpadami  - odbierającego odpady
- opłaty
za prowadzenie punktu selektywnego zbierania odpadów
- koszty
administracyjne

Obecnie stawka za tonę przyjętych odpadów mieszanych w ZZO wynosi 293,76 zł, natomiast stawka za tonę przyjętych odpadów segregowanych - 237,60 zł
Kierownik Wydziału Ochrony Środowiska Małgorzata Witos wskazała na dwa główne problemy w prawidłowym działaniu gospodarowania odpadami. Jednym z nich jest deklarowanie przez mieszkańców chęci segregowania odpadów a co za tym idzie ponoszenie niższych kosztów z tego tytułu, w praktyce oddawanie przez nich odpadów zmieszanych. Drugi problem stanowią osoby, niezgłaszające faktycznej ilości osób przebywających w lokalu mieszkalnym. Niezgodności w obu przypadkach znacząco podwyższają koszty związane z gospodarką odpadami mając w efekcie wpływ na cenę stawki ponoszonej przez mieszkańców.

 

Ważne informacje

68 372 19 82 pn.-pt.  7:00 - 15:00.

68 372 42 70, 604 795 894  pn.-pt.  15:00 - 7:00 oraz dni wolne i świąteczne

W godz. pracy urzędu: Ratusz - pok. 26, telefonicznie pod numerem 68 457-61-21 bądź za pomocą poczty elektronicznej na adres rjedrys@lubsko.pl.

Kontakt

Urząd Miejski w Lubsku
Plac Wolności 1
68-300 Lubsko
telefon:  68 457 61 01, 457 61 15
fax:  68 457 61 00

Rachunek Bankowy Gminy:
PKO Bank Polski
Nr rachunku:
42 1020 5402 0000 0502 0267 7714

Informacje

Godziny otwarcia Urzędu:
Poniedziałek 7:30-17:00
Wtorek, środa, czwartek 7:30-15:30
Piątek 7:30-14:00.
 
Burmistrz przyjmuje: poniedziałek 12:00-17:00
 

Godz. otwarcia kasy na stronie bip.lubsko.pl