Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Samorządu

lubsko.pl
Autor: 
A.Majewska

Dzisiaj (7.03) Przewodnicząca Zofia Zawiślak otworzyła posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Samorządu. Wśród zaproszonych gości był Zastępca Burmistrza Jerzy Wojnar, Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych Mateusz Szaja, Zastępca Dyrektora SP1 Ewa Woźniak-Burzawa, Kierownik MGOPS Lidia Rogacewicz, oraz Radni Rady Miejskiej w Lubsku.

Głównymi tematami posiedzenia była sprawa miasteczka ruchu drogowego przy Szkole Podstawowej nr 1. Plac jest w złym stanie głównie ze względu na korzenie drzew, które zdeformowały obecną nawierzchnię. Prace prowadzone przez SP1 mające na celu utrzymanie placu w dobrym stanie nie wystarczą, potrzebny jest remont. WORD zobowiązał się do partycypowania w wydatkach na remont, jednak szacowany koszt inwestycji może wynieść nawet ok. 100 tys. zł., co byłoby dużym wydatkiem w budżecie Gminy. W związku z tym należy szukać alternatywnych rozwiązań, którymi mogą być zewnętrzne źródła finansowania lub doraźna poprawa stanu nawierzchni, poprzez wykorzystanie środków własnych - o ile przyniesie to oczekiwany efekt.

Drugim tematem szczegółowo omówionym były zmiany w Karcie Nauczyciela, wprowadzone art. 76 ustawy z dnia 27 października 2017 r., które wchodzą w życie sukcesywnie w czterech terminach:

Od 1 stycznia 2018 r.

- Zniesiono możliwość przeniesienia nauczyciela do innej szkoły bez jego zgody.

- Uregulowano sprawy socjalne oraz kwestie urlopu wypoczynkowego dyrektorów i nauczycieli na stanowiskach kierowniczych.

Od 1 września 2018 r.

- Rozszerzono skalę ocen oraz wprowadzono obowiązkowe terminy dokonywania oceny po zakończeniu stażu lub po zakończeniu dodatkowego stażu – co 3 lata.

- Wprowadzono zmiany dotyczące awansu zawodowego nauczycieli.

- Wprowadzono zmiany w zakresie nawiązania, zmiany i rozwiązania stosunku pracy.

- Zmianie uległ także wymiar czasu pracy nauczycieli, m.in. wydłużenie tygodniowego wymiaru godzin pracy pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych - wydłużony do 22 godzin.

Od 1 stycznia 2019 r.

- Wprowadzona zostanie zmiana dotycząca doskonalenia nauczycieli, oraz zmianie ulegnie kryterium przyznawania środków na ten cel.

Od 1 września 2020 r.

- Wprowadzony zostanie dodatek za wyróżnioną pracę w wysokości 16% kwoty bazowej.

Kolejnym punktem posiedzenia było rozpatrzenie 4 projektów uchwał, które Rada przyjęła jednogłośnie.

W ostatnim punkcie - sprawy różne -  przedstawiono cztery propozycje projektu tablicy upamiętniającej 100 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości, które przygotowane zostały przez artystę plastyka Pana Janusza Orzepowskiego. Wybrany projekt zostanie ręcznie wykonany i odsłonięty w dzień rocznicy 11.11.2018 r.

Ważne informacje

68 372 19 82 pn.-pt.  7:00 - 15:00.

68 372 42 70, 604 795 894  pn.-pt.  15:00 - 7:00 oraz dni wolne i świąteczne

W godz. pracy urzędu: Ratusz - pok. 26, telefonicznie pod numerem 68 457-61-21 bądź za pomocą poczty elektronicznej na adres rjedrys@lubsko.pl.

Kontakt

Urząd Miejski w Lubsku
Plac Wolności 1
68-300 Lubsko
telefon:  68 457 61 01, 457 61 15
fax:  68 457 61 00

Rachunek Bankowy Gminy:
PKO Bank Polski
Nr rachunku:
42 1020 5402 0000 0502 0267 7714

Informacje

Godziny otwarcia Urzędu:
Poniedziałek 7:30-17:00
Wtorek, środa, czwartek 7:30-15:30
Piątek 7:30-14:00.
 
Burmistrz przyjmuje: poniedziałek 12:00-17:00
 

Godz. otwarcia kasy na stronie bip.lubsko.pl