KOMISJA BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO, SPRAW SPOŁECZNYCH I ZDROWIA

W poniedziałek (10.02.2020 r.) odbyło się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa Publicznego, Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Miejskiego w Lubsku. W obradach udział wzięli: Burmistrz Lubska Janusz Dudojć, Kierownik Pogotowia Ratunkowego 105 Kresowego Szpitala Wojskowego z Przychodnią Ryszard Smyk, Komendant Komisariatu Policji w Lubsku nadkom. Robert Pieniążek, Dowódca JRG w Lubsku kpt. lic. Stanisław Puzio, radni oraz naczelnicy i pracownicy Urzędu Miejskiego w Lubsku.
Podjęto temat funkcjonowania ratownictwa medycznego w gminie Lubsko, oraz nocnej i świątecznej opieki medycznej w 2019 roku. Ryszard Smyk podkreślił dobrą współpracę z lekarzami rodzinnymi, dziękował Burmistrzowi Lubska za dotrzymanie obietnicy naprawy elewacji budynku pogotowia. Wspomniał również o potrzebie budowy wiat na karetki pogotowia oraz apelował do mieszkańców, by nie lekceważyli objawów towarzyszących zawałowi serca, przy których szybkim rozpoznaniu i interwencji zwiększa się szansa przeżycia.
Kolejną sprawą był raport o stanie bezpieczeństwa pożarowego i innych zagrożeń występujących na terenie gminy Lubsko w 2019 roku, przedstawiony przez Dowódcę Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Lubsku, wg. którego na przestrzeni ubiegłego roku odnotowano 1494 interwencje z czego 706 stanowiły pożary, 718 miejscowe zagrożenia, a 70 stanowiły fałszywe alarmy.
Komendant Komisariatu Policji w Lubsku przedstawił informację o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy Lubsko, oraz informację o stanie bezpieczeństwa na drogach gminnych w 2019 roku. Wg raportu przestępczość na terenie miasta i gminy Lubsko wzrosła w porównaniu do lat 2017 oraz 2018 z 245 stwierdzonych przypadków do 296,z czego najwięcej stanowią kradzieże 57 zgłoszonych przypadków, kradzieże z włamaniem 36.
Komenda w Lubsku zrealizowała ponadto 272 spotkania, które dotyczyły m.in. programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży, których celem była edukacja i prewencja.

Kategoria treści: 

Kontakt

Urząd Miejski w Lubsku
Plac Wolności 1
68-300 Lubsko
telefon:  68 457 61 01, 457 61 15
fax:  68 457 61 00

Rachunek Bankowy Gminy:
PKO Bank Polski
Nr rachunku:
42 1020 5402 0000 0502 0267 7714

 

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Informacje

Godziny otwarcia Urzędu:
Poniedziałek 7:30-17:00
Wtorek, środa, czwartek 7:30-15:30
Piątek 7:30-14:00.
 
USC od poniedziałku do piątku:
7:30-14:30
 
Burmistrz przyjmuje: poniedziałek 12:00-17:00
 
Godz. otwarcia kasy na stronie bip.lubsko.pl