Komisja Bezpieczeństwa Publicznego, Spraw Społecznych i Zdrowia

lubsko.pl
Autor: 
A.Majewska
W dniu 13.05.2019 r. w Lubskim Ratuszu odbyło się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa Publicznego, Spraw Społecznych i Zdrowia.

Wśród omawianych spraw był m.in. temat przygotowań do tegorocznych obchodów Dni Lubska, które będą odbywały się w dniach 31.05. do 09.06.2019 r. W programie nie zabraknie atrakcji zarówno sportowych, jak i kulturalnych. Będzie można wziąć udział w wystawach, zawodach, turniejach, maratonie, zlocie motocyklowym, Senioriadzie i wielu innych atrakcjach przygotowanych przez jednostki organizacyjne Urzędu Miejskiego, powiatu, stowarzyszenia, kluby, zrzeszenia, koła, organizacje. Ponadto 8 czerwca na stadionie OSiR, dodatkowo będzie można bawić się podczas występów wielu zespołów, odwiedzić stoiska gastronomiczne lub skorzystać z atrakcji dla dzieci.

Kolejnym punktem było omówienie, patologii i zagrożeń przestępczością nieletnich, na terenie gminy Lubsko w kontekście dostępu do alkoholu, narkotyków, dopalaczy. Analizowano zakres bezpieczeństwa, jaki należy zastosować w obrębie newralgicznych punktów na mapie, jakimi są sklepy sprzedające alkohol.
Ponadto Przewodniczący Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Bartłomiej Sówka przedstawił sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Lubsko za 2018 r.
 
Burmistrz Lubska Janusz Dudojć potwierdził, iż po długich rozmowach, jakie przeprowadzili wraz ze Starostą Powiatu Żarskiego Józefem Radzionem z Dyrektorem Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ Panem Piotrem Bromberem, wynegocjowano przedłużenie ciągłości świadczonych usług poradni chirurgicznej na ul. Poznańskiej o kolejne 3 miesiące.

Władze gminy oraz powiatu zapowiadają dalsze działania w tym kierunku, aby utrzymać funkcjonowanie poradni chirurgicznej w Lubsku na stałe.

Skarbnik Gminy Anna Górska podsumowała sytuację finansową Gminy potwierdzając, iż nadal mamy problemy dotyczące bieżących należności.
Kategoria treści: 

Kontakt

Urząd Miejski w Lubsku
Plac Wolności 1
68-300 Lubsko
telefon:  68 457 61 01, 457 61 15
fax:  68 457 61 00

Rachunek Bankowy Gminy:
PKO Bank Polski
Nr rachunku:
42 1020 5402 0000 0502 0267 7714

Informacje

Godziny otwarcia Urzędu:
Poniedziałek 7:30-17:00
Wtorek, środa, czwartek 7:30-15:30
Piątek 7:30-14:00.
 
USC od poniedziałku do piątku:
7:30-14:30
 
Burmistrz przyjmuje: poniedziałek 12:00-17:00
 
Godz. otwarcia kasy na stronie bip.lubsko.pl