Komisja Bezpieczeństwa Publicznego, Spraw Społecznych i Zdrowia.

lubsko.pl
Autor: 
A.Majewska
 
W poniedziałek (8.04.2019 r.), odbyło się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa Publicznego, Spraw Społecznych i Zdrowia, w której udział wziął Burmistrz Lubska Janusz Dudojć, Naczelnicy i Kierownicy Urzędu Miejskiego w Lubsku, Kierownik Pogotowia Ratunkowego 105 Kresowego Szpitala Wojskowego w Żarach dr Ryszard Smyk, zastępca Kierownika M-GOPS w Lubsku Iwona Mikołajczyk, Dyrektor OSiR Robert Ściłba.
Pierwsza część obrad dotycząca propozycji zmian organizacji ruchu na ul. Sportowej w Lubsku,  w kontekście poprawy bezpieczeństwa, odbyła się w terenie.  Ze względu na przybywającą ilość pojazdów, przejazd ulicami jest coraz bardziej utrudniony, a tym samym zmniejsza się bezpieczeństwo zarówno kierowców jak i pieszych. Po zbadaniu sprawy rozważana jest opcja zmiany organizacji ruchu ze wskazaniem ruchu jednokierunkowego z ul. Bohaterów w kierunku ul. Sportowej, lub umieszczenie znaku zakazu zatrzymywania się i postoju. Są to propozycje, które w opinii komisji powinny zostać przedyskutowane z mieszkańcami. 
 
Kolejnym tematem poruszonym przez Komisję był stan dróg po okresie zimowym. Jak można się było spodziewać, i w tym roku nie jest on dobry. Niestety w trudnej sytuacji Gminy, ze względu na Program Postępowania Naprawczego, nie ma dużych funduszy na naprawy. Obecnie prowadzone są prace z użyciem grysu i emulsji, jednak w budżecie na 2019 r. na remont ulic przeznaczonych jest jedynie 40 tys. zł. 
 
Ważną informacją był temat funkcjonowania ratownictwa medycznego w gminie Lubsko, oraz nocnej i świątecznej opieki medycznej od 1 kwietnia 2019 r., który przybliżył dr Ryszard Smyk Kierownik Pogotowia Ratunkowego 105 Kresowego Szpitala Wojskowego w Żarach. 
Nocna i świąteczna opieka zdrowotna jest świadczeniem w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej udzielanej od poniedziałku do piątku w godzinach od 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz całodobowo w dni ustawowo wolne od pracy.
Od dnia 1 kwietnia 2019 r. świadczenia opieki zdrowotnej w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, na obszarze: Brody, Jasień, Lubsko, realizował będzie: 105. Kresowy Szpital Wojskowy z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Żarach, który na terenie Gminy Lubsko zapewnia obsługę w zakresie pracy 2 karetek podstawowych z ratownikami medycznymi, stacjonujących w dotychczasowej lokalizacji - Lubsko ul. Reja 4, telefon kontaktowy 68 300 00 15.
Podczas posiedzenia z-ca Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubsku Iwona Mikołajczyk przedstawiła sprawozdanie z działalności MGOPS . W gminie ok 900 osób korzysta z pomocy udzielanej przez Ośrodek, przy budżecie ok. 7 mln. zł. z czego dotacje stanowią ok. 3 mln. zł.
Obecnie Ośrodek boryka się m.in. z brakami kadrowymi: brakuje psychologa i asystenta rodziny. 

 

Kontakt

Urząd Miejski w Lubsku
Plac Wolności 1
68-300 Lubsko
telefon:  68 457 61 01, 457 61 15
fax:  68 457 61 00

Rachunek Bankowy Gminy:
PKO Bank Polski
Nr rachunku:
42 1020 5402 0000 0502 0267 7714

Informacje

Godziny otwarcia Urzędu:
Poniedziałek 7:30-17:00
Wtorek, środa, czwartek 7:30-15:30
Piątek 7:30-14:00.
 
Burmistrz przyjmuje: poniedziałek 12:00-17:00
 

Godz. otwarcia kasy na stronie bip.lubsko.pl