Kolejne środki na inwestycje na terenach wiejskich!

Burmistrz Lubska Janusz Dudojć odebrał z rąk Wojewody Lubuskiego Władysława Dajczaka oraz Sekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, pełniącego również funkcję Pełnomocnika Rządu ds. Współpracy z Samorządem Terytorialnym Pawła Szefernakera.
Autor: 
M. Konieczka

Gmina Lubsko otrzymała dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dla miejscowości popegeerowskich.
600 000 zł na modernizację oczyszczalni ścieków w Tucholi Żarskiej, to bardzo duża pomoc finansowa!
Dzięki temu, kolejne środki finansowe zostaną przeznaczone na inwestycje na terenach wiejskich gminy Lubsko.

Symboliczną tabliczkę z dofinansowaniem Burmistrz Lubska Janusz Dudojć odebrał z rąk Sekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, pełniącego również funkcję Pełnomocnika Rządu ds. Współpracy z Samorządem Terytorialnym Pawła Szefernakera oraz Wojewody Lubuskiego Władysława Dajczaka.

W poniedziałek 14 czerwca br. Burmistrz Lubska podczas spotkania w ratuszu przekazał oficjalnie informację o pozyskanym dofinansowaniu sołtysowi Sołectwa Tuchola Żarska Markowi Stępniowi oraz radnemu Rady Miejskiej w Lubsku Marcinowi Choińskiemu, którzy od początku wspierali ten projekt oraz zabiegali o jego sukces.

Przypominamy, że w 2020 roku zakończony został remont mostu w Tarnowie.
Gmina pozyskała na ten cel dofinansowanie w wysokości 280 000 zł ze środków Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Lubsko.

Informujemy, że w tegorocznym budżecie Gminy Lubsko zostały zaplanowane środki na wykonanie instalacji centralnego ogrzewania z montażem pompy ciepła w świetlicy wiejskiej w Mierkowie, a także w świetlicy/remizie OSP w Starej Wodzie - po 150 000 zł na każdy obiekt.

Dodatkowo trwają przygotowania do przeprowadzenia procedury wyboru wykonawcy na realizację robót w zakresie poprawy jakości i efektywności oświetlenia w Lubsku i miejscowościach wiejskich. W 2021 roku przewidziane są do realizacji prace m.in. w Białkowie, Raszynie, Ziębikowie i Mierkowie. W kolejnych latach planuje się także roboty w tym zakresie w Lutolu oraz Dłużku.

Wracając do inwestycji w Tucholi Żarskiej informujemy, że zgodnie z ogłoszeniem konkursu, rządowe wsparcie dla gmin popegeerowskich miało wynieść łącznie 250 mln zł. Ostatecznie Rząd przeznaczył na ten cel 340 mln zł.
Zainteresowanie Gmin ww. konkursem było bardzo duże. Każda gmina mogła wnioskować maksymalnie o 5 mln zł na maksymalnie 3 inwestycje.
Wg stanu na dzień 1 stycznia 2021 roku w Polsce funkcjonowało 2477 gmin, a przecież w wielu z nich są miejscowości, w których dawniej funkcjonowały PGRy.

Wiceminister Paweł Szefernaker powiedział, że liczba wniosków, która spłynęła w ramach naboru do programu pokazuje, jak wielkie są potrzeby. Zaznaczył również, że "W skali kraju 340 mln zł to pierwszy krok w kierunku realizacji tych potrzeb" .
Gmina Lubsko do konkursu złożyła 3 wnioski na 3 inwestycje. Dofinansowanie otrzymała do modernizacji oczyszczalni ścieków w Tucholi Żarskiej.
W przypadku ogłoszenia nowych konkursów, Gmina z pewnością będzie wnioskowała o dodatkowe wsparcie. Potrzeb jest nadal bardzo wiele.

 

Kategoria treści: 

Kontakt

Urząd Miejski w Lubsku
Plac Wolności 1
68-300 Lubsko
telefon:  68 457 61 01, 457 61 15
fax:  68 457 61 00

Rachunek Bankowy Gminy:
PKO Bank Polski
Nr rachunku:
42 1020 5402 0000 0502 0267 7714

 

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Informacje

Godziny otwarcia Urzędu:
Poniedziałek 7:30-17:00
Wtorek, środa, czwartek 7:30-15:30
Piątek 7:30-14:00.
 
USC od poniedziałku do piątku:
7:30-14:30
 
Burmistrz przyjmuje: poniedziałek 12:00-17:00
 
Godz. otwarcia kasy na stronie bip.lubsko.pl