Karta Dużej Rodziny

Karta Dużej Rodziny

System zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin 3+. Karta Dużej Rodziny funkcjonuje zarówno w instytucjach publicznych, jak i w prywatnych firmach. 

Karta Dużej Rodziny to system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin 3+ zarówno w instytucjach publicznych, jak i w firmach prywatnych. Posiadacze KDR mają możliwość tańszego korzystania z oferty podmiotów m.in. z branży spożywczej, paliwowej, bankowej czy rekreacyjnej. KDR wspiera budżety rodzin wielodzietnych oraz ułatwia dostęp do dóbr i usług.

Karta jest przyznawana niezależnie od wysokości dochodu w rodzinie.   Wydanie Karty Dużej Rodziny jest bezpłatne!

Od 1 stycznia 2018r. weszły w życie przepisy  dotyczące możliwości przyznawania członkom rodzin wielodzietnych elektronicznej Karty Dużej Rodziny, która ma formę aplikacji na smartfona.

Aplikacja posiada kilka funkcji:

  • rodzic może posiadać na swoim smartfonie Karty swoich dzieci oraz małżonka
  • aplikacja umożliwia wyszukiwanie partnerów KDR w g kategorii, lokalizacji , frazy
  • funkcja geolokalizacji pozwala na wyszukiwanie partnerów udzielających zniżek w okolicy przebywania użytkownika aplikacji a użytkownik aplikacji będzie mógł dodawać partnerów KDR do listy „ulubionych”
  • aplikacja pozwala także na przekazywanie informacji członkom rodzin wielodzietnych zarówno o aktualnych zniżkach i nowych partnerach jak i konieczności złożenia wniosku przed terminem ważności  Karty np. w przypadku dzieci przed 18 r.ż.

Uwaga!

Z Karty Dużej Rodziny w formie elektronicznej będą mogli skorzystać również dotychczasowi posiadacze Karty Dużej Rodziny. Wymaga to jednak złożenia wniosku, w którym należy wystąpić o przyznanie dodatkowej formy Karty Dużej Rodziny.

Od 1 stycznia 2019r. weszła w życie istotna zmiana w ustawie od tego dnia  o przyznanie Karty Dużej Rodziny mogą ubiegać się nie tylko członkowie rodzin,  w których w chwili składania wniosku co najmniej troje dzieci spełnia warunki ustawy, ale również rodzice i małżonkowie rodziców, którzy kiedykolwiek mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci, bez względu na wiek tych dzieci w chwili składania wniosku.

W zakresie możliwości wykazania we wniosku dziecka, które było na utrzymaniu rodzica ale w chwili składania wniosku już nie żyje, informujemy, że prawo do Karty Dużej Rodziny przysługuje także tym rodzicom, których dziecko (dzieci) nie żyje w chwili składania wniosku. Konieczne jest wykazanie tego dziecka we wniosku (m.in. w celu weryfikacji dziecka w Rejestrze PESEL). Jeśli dziecko nie miało nadanego numeru PESEL (w szczególności dotyczy to dzieci, które urodziły się przed wprowadzeniem tego Rejestru) wnioskodawca powinien załączyć do wniosku dokument potwierdzający tożsamość tego dziecka lub akt urodzenia. W ocenie MRPiPS aby możliwe było uznanie, że dziecko było na utrzymaniu rodzica (rodziców) lub małżonka rodzica, musi urodzić się żywe.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Lubsku, 
Wydział Spraw Społecznych, 
ul. Powstańców Wlkp.  3, 
pok. nr 1 (parter),  Tel  68 457 62 65

 

Formularze są dostępne  pod adresem  www.gov.pl/web/rodzina/dokumenty-potrzebne-do-zlozenia-wniosku

Kategoria treści: 

Kontakt

Urząd Miejski w Lubsku
Plac Wolności 1
68-300 Lubsko
telefon:  68 457 61 01, 457 61 15
fax:  68 457 61 00

Rachunek Bankowy Gminy:
PKO Bank Polski
Nr rachunku:
42 1020 5402 0000 0502 0267 7714

 

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Informacje

Godziny otwarcia Urzędu:
Poniedziałek 7:30-17:00
Wtorek, środa, czwartek 7:30-15:30
Piątek 7:30-14:00.
 
USC od poniedziałku do piątku:
7:30-14:30
 
Burmistrz przyjmuje: poniedziałek 12:00-17:00
 
Godz. otwarcia kasy na stronie bip.lubsko.pl