Jaki był 2019 rok? Jaki będzie 2020 rok? - Burmistrz Lubska informuje mieszkańców o stanie gminnych finansów

lubsko.pl

Z noworocznymi życzeniami pomyślności w Nowym 2020 Roku, informuję Państwa o stanie finansów Gminy Lubsko.

 

Według stanu na 31 grudnia 2018 roku:

- zobowiązania Gminy Lubsko z tytułu pożyczek i kredytów wynosiły:  65 532 862,92 zł.

- zobowiązania wymagalne (przeterminowane): 2 527 144,02 zł

- zobowiązania niewymagalne (które stawały się wymagalne po 01.01.2019 r.): 6 406 559,86 zł

- stan środków pieniężnych w kasie: 0,00 zł.

 

Według stanu na 31 grudnia 2019 roku:

- zobowiązania Gminy Lubsko z tytułu pożyczek i kredytów wynosiły:  56 919 291,54 zł.

- zobowiązania wymagalne (przeterminowane): 0,00 zł

- zobowiązania niewymagalne: zapłacone w ok. 80%

- stan środków pieniężnych w kasie: 1 140 000,00 zł

- środki pieniężne na lokacie: 918 000,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń nauczycielom w styczniu 2020 r.

 

Dodatkowo informuję Państwa, że w 2019 roku Gmina, w celu zrestrukturyzowania zadłużenia, starała się o emisję obligacji w łącznej kwocie 48 800 000 zł oraz o pożyczkę z budżetu Państwa w kwocie 35 389 950 zł. W odniesieniu do obligacji Gmina nie znalazła jednak wśród banków chętnego emitenta, natomiast w odniesieniu do pożyczki, otrzymaliśmy z Ministerstwa Finansów odmowną decyzję.

Obie sprawy były dla Gminy tzw. „kłodą pod nogi”, jednak poradziliśmy sobie i spłaty rat kredytów i pożyczek zaplanowanych w 2019 roku dokonaliśmy w 100% ze środków własnych. Także z tego powodu rok 2019 był trudny w realizacji, jednak wprowadzenie programu oszczędnościowego oraz wysokiej dyscypliny wydatków dało wymierne efekty.

Wskazane wyżej zestawienie pokazuje, jak duży krok ku polepszeniu sytuacji został poczyniony w 2019 roku. Stało się to wysiłkiem wszystkich. Ten sukces zawdzięczamy także Państwu – Mieszkańcom gminy Lubsko.

 

Dziękuję radnym za współpracę, za mądre, odpowiedzialne decyzje. Niekiedy były one trudne do podjęcia, ale zawsze bardzo konieczne. Dziękuję radnym wspierającym działania moje i pracowników Urzędu, ale także tym z tzw. opozycji. Szanuję zdanie każdego, nawet jeśli jest odrębne. Nadal będę starał się przekonać i zachęcić, by mówić jednym głosem. Dyskusje i różne zdania w danych kwestiach są potrzebne. Warto poznać i rozpatrywać różne alternatywy. Ważne jednak jest, by podejmując decyzję, działać w zgodzie i razem!

 

Dziękuję pracownikom Urzędu oraz jednostek podległych za wytężoną pracę, za rzetelne i uczciwe wypełnianie powierzonych obowiązków, za realizację zadań z myślą o wspólnym dobru.

 

W sposób szczególny dziękuję Państwu – Mieszkańcom gminy Lubsko, za Państwa wyrozumiałość, cierpliwość, zrozumienie sytuacji, w jakiej się znajdujemy. Zapewniam Państwa, że w swoich decyzjach zawsze kierujemy się dobrem ogółu. Nawet jeśli obecny czas jest dla nas trudniejszy, to trzeba patrzeć w kierunku przyszłości i perspektywy, że z każdym rokiem sytuacja gminy będzie się stabilizować, co będzie miało pozytywne przełożenie na życie każdego mieszkańca lubskiej wspólnoty.

Janusz Dudojć

Burmistrz Lubska

Kategoria treści: 

Kontakt

Urząd Miejski w Lubsku
Plac Wolności 1
68-300 Lubsko
telefon:  68 457 61 01, 457 61 15
fax:  68 457 61 00

Rachunek Bankowy Gminy:
PKO Bank Polski
Nr rachunku:
42 1020 5402 0000 0502 0267 7714

Informacje

Godziny otwarcia Urzędu:
Poniedziałek 7:30-17:00
Wtorek, środa, czwartek 7:30-15:30
Piątek 7:30-14:00.
 
USC od poniedziałku do piątku:
7:30-14:30
 
Burmistrz przyjmuje: poniedziałek 12:00-17:00
 
Godz. otwarcia kasy na stronie bip.lubsko.pl