IV edycja konkursu pn. "Kochaj - nie krzywdź"

IV edycja konkursu pn. "Kochaj - nie krzywdź"
Autor: 
Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Lubsku

Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Lubsku zaprasza uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych do udziału w konkursie na wykonanie spotu profilaktycznego pod hasłem „Kochaj – nie krzywdź” - IV edycja. Konkurs trwa od 1 kwietnia do 31 maja 2022 r.

Adresatem konkursu są dzieci i młodzież z terenu Miasta i Gminy Lubsko (w czterech grupach wiekowych - od szkoły podstawowej do ponadpodstawowej). Celem konkursu jest:

  •  przeciwdziałanie przemocy w rodzinie,
  •  budowanie w świadomości społecznej wizerunku rodziny bez przemocy,
  •  pogłębianie świadomości dzieci i młodzieży na temat przyczyn i skutków przemocy w rodzinie,
  •  rozpowszechnianie informacji o instytucjach udzielających pomocy w środowisku lokalnym.

Wyróżnione prace zostaną nagrodzone oraz rozpowszechnione za pomocą mediów społecznościowych i stron internetowych szkół, Gminy Lubsko oraz placówek pomocowych.

Gorąco zachęcamy dzieci i młodzież do zaangażowania się w lokalną kampanię społeczną mającą na celu przeciwdziałanie przemocy w rodzinie poprzez udział w niniejszym konkursie. 

Szczegóły w Regulaminie: REGULAMIN_KONKURSU-2022

Źródło informacji: https://mgops.lubsko.pl

 

Kategoria treści: 

Kontakt

Urząd Miejski w Lubsku
Plac Wolności 1
68-300 Lubsko
telefon:  68 457 61 01, 68 457 61 15
fax:  68 457 61 00

Rachunek Bankowy Gminy:
PKO Bank Polski
Nr rachunku:
42 1020 5402 0000 0502 0267 7714

 KOORDYNATOR do spraw dostępności /Raport/Plan/WNIOSEK

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

 

Informacje

Godziny otwarcia Urzędu:
Poniedziałek 7:30-17:00
Wtorek, środa, czwartek 7:30-15:30
Piątek 7:30-14:00.
 
USC od poniedziałku do piątku:
7:30-14:30
 
Burmistrz przyjmuje: poniedziałek 12:00-17:00
 
Godz. otwarcia kasy na stronie bip.lubsko.pl