Infrastruktura

Infrastruktura, urządzenia i instytucje zapewniające prawidłowe funkcjonowanie gospodarki jako całości i poszczególnych jej dziedzin.
Rozróżnia się infrastrukturę techniczną (ekonomiczną) i społeczną. Pierwsza obejmuje urządzenia pozwalające świadczyć usługi w zakresie komunikacji i transportu, energetyki.

Woda

Na terenie gminy funkcjonują odrębne systemy organizacyjne nadzorujące zaopatrzenie w wodę mieszkańców miasta i miejscowości wiejskich. Praktycznie wszyscy mieszkańcy miasta korzystają z urządzeń wodociągowych, natomiast na terenie gminy z dostawy wody z systemów wodociągowych korzystają mieszkańcy 13 wsi na ogólną liczbę 26 miejscowości.

Gaz

Miasto Lubsko jako jedyna miejscowość w gminie jest zasilana gazem przewodowym. Miasto posiada sieć gazową średniego i niskiego ciśnienia wykonaną w latach 1981 - 1988. Gaz do Lubska dostarczany jest z okolic Ostrowa Wielkopolskiego. Istniejąca sieć i stacje redukcyjne umożliwiają instalacje gazowych urządzeń grzewczych bez żadnych ograniczeń. Obecny układ sieci gazowych średniego i niskiego ciśnienia zasadniczo odpowiada istniejącym potrzebom.

Kolej

Miasto leży na trasie mało obecnie wykorzystywanej linii kolejowej Żagań -Żary -Gubin, jednak dzięki bliskości miasta Żary mieszkańcy Lubska mają możliwość korzystania z połączeń krajowych. W ostatnich latach system transportu zbiorowego bazuje głównie na komunikacji autobusowej.

Drogi

Drogi w Gminie posiadają nawierzchnię asfaltową.
Łączna długość dróg w Gminie wynosi 236,7 km, z czego drogi krajowe 27,5 km, 72,2 km drogi wojewódzkie, 137 km drogi gminne.

Ważnym zadaniem dla miasta jest przebudowa ciągów komunikacyjnych zmierzająca do wyłączenia ruchu kołowego z zabytkowego centrum miasta w kierunku granicy z RFN. Zabudowa pustych przestrzeni wewnątrz miasta w formie zbliżonej do historycznej, zdynamizuje jego rozwój gospodarczy i kulturalny. Problemem mającym żywotne znaczenie dla rozwoju gminy i poprawy życia mieszkańców miasta jest realizacja obwodnicy Lubska. Dla podniesienia atrakcyjności niezbędna jest również stała poprawa jakości parametrów technicznych dróg gminnych i powiatowych na terenie gminy oraz poprawa stanu nawierzchni i jakości utrzymania wszystkich dróg, łącznie z drogami wojewódzkimi.

Telekomunikacja

Na terenie gminy jest dostęp do sieci dwóch operatorów liniowych TP SA i Dialog oraz trzech systemów telefonii komórkowej.

Oczyszczalnia ścieków

Lubsko posiada własną oczyszczalnię ścieków www.lwik.lubsko.pl

 

 

Kategoria treści: 

Zobacz również

Kontakt

Urząd Miejski w Lubsku
Plac Wolności 1
68-300 Lubsko
telefon:  68 457 61 01, 68 457 61 15
fax:  68 457 61 00

Rachunek Bankowy Gminy:
PKO Bank Polski
Nr rachunku:
42 1020 5402 0000 0502 0267 7714

 KOORDYNATOR do spraw dostępności /Raport/Plan/WNIOSEK

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

 

Ważne informacje

Godziny otwarcia Urzędu:
Poniedziałek 7:30-17:00
Wtorek, środa, czwartek 7:30-15:30
Piątek 7:30-14:00.
 
USC od poniedziałku do piątku:
7:30-14:30
 
Burmistrz przyjmuje: poniedziałek 12:00-17:00
 
Godz. otwarcia kasy na stronie bip.lubsko.pl