Informacja o zakończeniu prac związanych z usuwaniem azbestu

Informacja o zakończeniu prac związanych z usuwaniem azbestu
Autor: 
M. Witos

Burmistrz Lubska informuje o zakończeniu realizacji zadania pn. "Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych położonych na terenie miasta i gminy Lubsko". Na powyższe zadanie Gmina Lubsko otrzymała dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze. Zadanie zrealizowane zostało w ramach Programu "System – Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez WFOŚiGW. Część 1) Usuwanie wyrobów zawierających azbest".

Realizacja zadania polegała na demontażu pokryć dachowych, transporcie i unieszkodliwianiu powstałych odpadów niebezpiecznych, zawierających azbest z budynków mieszkalnych, gospodarczych i inwentarskich z terenu miasta i gminy Lubsko.

Zdemontowane płyty faliste azbestowo – cementowo zostały zdeponowane na składowisku do tego przeznaczonym.

W wyniku realizacji przedmiotowego zadania osiągnięto efekt ekologiczny w postaci unieszkodliwienia 12,24 Mg wyrobów zawierających azbest.

Wszystkie prace związane z demontażem, transportem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest zostały przeprowadzone zgodnie z wymogami ochrony środowiska i przepisami BHP, przez firmę mającą odpowiednie uprawnienia w tym zakresie.

Kategoria treści: 

Kontakt

Urząd Miejski w Lubsku
Plac Wolności 1
68-300 Lubsko
telefon:  68 457 61 01, 68 457 61 15
fax:  68 457 61 00

Rachunek Bankowy Gminy:
PKO Bank Polski
Nr rachunku:
42 1020 5402 0000 0502 0267 7714

 KOORDYNATOR do spraw dostępności /Raport/Plan/WNIOSEK

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

 

Informacje

Godziny otwarcia Urzędu:
Poniedziałek 7:30-17:00
Wtorek, środa, czwartek 7:30-15:30
Piątek 7:30-14:00.
 
USC od poniedziałku do piątku:
7:30-14:30
 
Burmistrz przyjmuje: poniedziałek 12:00-17:00
 
Godz. otwarcia kasy na stronie bip.lubsko.pl