Informacja dotycząca projektu uchwały w sprawie zwolnienia z opłaty koncesyjnej za alkohol

informacja
Autor: 
a.majewska

Informacja dla firm z branży gastronomicznej dot. projektu uchwały w sprawie zwolnienia z opłaty koncesyjnej za alkohol

W związku z długoterminowymi ograniczeniami spowodowanymi stanem pandemii, które uniemożliwiają przedsiębiorcom z branży gastronomicznej prowadzenie działalności gospodarczej, a tym samym korzystanie z posiadanych przez nich zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży, Burmistrz Lubska przygotował projekt uchwały, która określa zasady zwolnienia z ww. opłat firmy prowadzące punkty sprzedaży na terenie gminy Lubsko. Zwolnienie obejmować ma II i III ratę opłaty przewidzianej na 2021 rok, lub zwrot dwóch trzecich części jednorazowej wpłaty dokonanej do 31 stycznia 2021 roku. Uchwała będzie podejmowana przez Radę w lutym, podczas Sesji Zwyczajnej Rady Miejskiej w Lubsku. Podstawą prawną do dokonania ww. zwolnienia są: ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

O postępach w niniejszej sprawie, będziemy Państwa informować na bieżąco.

Kategoria treści: 

Kontakt

Urząd Miejski w Lubsku
Plac Wolności 1
68-300 Lubsko
telefon:  68 457 61 01, 457 61 15
fax:  68 457 61 00

Rachunek Bankowy Gminy:
PKO Bank Polski
Nr rachunku:
42 1020 5402 0000 0502 0267 7714

 

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Informacje

Godziny otwarcia Urzędu:
Poniedziałek 7:30-17:00
Wtorek, środa, czwartek 7:30-15:30
Piątek 7:30-14:00.
 
USC od poniedziałku do piątku:
7:30-14:30
 
Burmistrz przyjmuje: poniedziałek 12:00-17:00
 
Godz. otwarcia kasy na stronie bip.lubsko.pl