Informacja dla rolników

Informacja dla rolników
Autor: 
J. Wiśniewska
Burmistrz Lubska przypomina, że w okresie od 1 sierpnia do 31 sierpnia br. trwa nabór wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
Każdy rolnik, który nie wykorzystał w całości przysługującego mu zwrotu w pierwszym półroczu albo nie wykorzystał go wcale, a zamierza odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien we wskazanym wyżej terminie złożyć wniosek do Burmistrza Lubska wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2018 r. do 31 lipca 2018 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2018r.  
Roczny limit zwrotu podatku akcyzowego w 2018r. wynosi 86,00 zł x ilość ha użytków rolnych.
Pieniądze wypłacane będą w terminie od 1 do 31 października 2018 r. gotówką w kasie Urzędu, albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku, przy czym wypłata następuje z chwilą przekazania kwoty dotacji przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 
 
Wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Kontakt

Urząd Miejski w Lubsku
Plac Wolności 1
68-300 Lubsko
telefon:  68 457 61 01, 457 61 15
fax:  68 457 61 00

Rachunek Bankowy Gminy:
PKO Bank Polski
Nr rachunku:
42 1020 5402 0000 0502 0267 7714

Informacje

Godziny otwarcia Urzędu:
Poniedziałek 7:30-17:00
Wtorek, środa, czwartek 7:30-15:30
Piątek 7:30-14:00.
 
Burmistrz przyjmuje: poniedziałek 12:00-17:00
 

Godz. otwarcia kasy na stronie bip.lubsko.pl